– Jenters stemmeskifte er et underkommunisert fenomen ⋆ Kontekst
Jenter kommer også i stemmeskiftet: – Jeg håper man kan begynne å snakke om jenters stemmeskifte. Jeg synes det er viktig at vi tar dette opp i høyere musikkutdanning, og at hele feltet som jobber med unge jentestemmer får en bedre forståelse av hvordan stemmene endrer seg, sier Runa Hestad Jenssen, som forsker på jenters stemmeskifte.
Jenter kommer også i stemmeskiftet: – Jeg håper man kan begynne å snakke om jenters stemmeskifte. Jeg synes det er viktig at vi tar dette opp i høyere musikkutdanning, og at hele feltet som jobber med unge jentestemmer får en bedre forståelse av hvordan stemmene endrer seg, sier Runa Hestad Jenssen, som forsker på jenters stemmeskifte. Foto: Merete Haseth

– Jenters stemmeskifte er et underkommunisert fenomen

Mange jenter veit ikke at de kommer i stemmeskifte. Det vil sanger og forsker Runa Hestad Jenssen gjøre noe med.

Opplevelsen av at stemmen endrer seg i puberteten kan være brutal. Også for jenter. En lys og glassklar pikestemme blir plutselig hes og luftig, fleksibiliteten blir dårligere og intonasjonen begynner å vakle. Usikkerheten som utløses av endringene kan forfølge en sanger lenge, og for noen kan det være nådestøtet for en videre sangkarriere.

Forskning først og fremst på gutter

Runa Hestad Jenssen er universitetslektor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur på Nord universitet. Her befinner hun seg i startgropa med et forskningsarbeid på jenters stemmeskifte og hvordan dette oppleves. Runa er sjøl sanger, og husker hvordan stemmen ble en litt annen i ungdomsåra.

– Jeg hadde lite problemer med stemmen min i stemmeskiftet, men jeg fikk en mer luftig stemme og utvikla nok litt høydeskrekk, forteller Runa på telefon fra Verdal.

For andre unge sangere kan stemmeskiftet oppleves mer dramatisk, og det er nettopp denne opplevelsen Runa vil bore ned i gjennom forskningsprosjektet «Vokale narrativer».

– Det er forska mye på stemmen reint fysiologisk, særlig fra 80-tallet og oppover, forklarer hun.

Les også: – Gehør: Bruk kroppen i lyttetrening

Men forskningen konsentrerer seg om gutters stemmeskifte. Dette ble ekstra tydelig for Runa da hun begynte å nøste i årsaken til egne sangstudenters stemmeproblemer.

– Det var mange av de kvinnelige studentene som uttrykte at de hadde opplevd noe i tenåra, og dette sammenfalt med det jeg hadde hørt om stemmeskiftet. Da jeg begynte å snakke med dem om det, sa de: «Oi! Det var det som skjedde med meg. Hvorfor sa ingen det?».

Taus kunnskap

Runa har opplevd stort engasjement for forskningsprosjektet, som ferdigstilles om tre år. Sjøl om mange er klar over at jenter kommer i stemmeskiftet, er dette en litt skjult kunnskap, ifølge forskeren. Hun mener noe av det viktigste hun kan gjøre er å drive opplysningsvirksomhet.

– Mange sangpedagoger og dirigenter har kunnskap om dette, men kunnskapen er ikke så tydelig artikulert. Jeg håper at man kan begynne å snakke om jenters stemmeskifte. Jeg tenker det er viktig at vi tar dette opp i høyere musikkutdanning, og at hele feltet som jobber med unge jentestemmer får en bedre forståelse av hvordan disse stemmene endrer seg.

Instrumentet vokser

Ja, hva skjer egentlig med en stemme under stemmeskiftet?

– Det finnes noe forskning fra USA om jenters stemmeskifte. Man har funnet noen karakteristiske symptomer, men mange av endringene sammenfaller med det som skjer når gutter kommer i stemmeskiftet, forteller Runa.

Instrumentet vokser blant annet i lengden. Stemmeleppen hos en jente er på fem millimeter, mens en voksen dame har stemmelepper på 17 millimeter.

– Det er en betydelig vekst, og mye av den foregår i puberteten, forteller Runa.

Stemmeskiftet er større hos gutter. Mens lengden på jentenes stemmelepper vokser med 24 prosent, vokser guttenes med 67 prosent. Jenters stemme synker med cirka en og en halv tone, mens gutters synker med en oktav.

– Man kan sammenligne det med at guttenes stemme får en helt ny farge, mens jentenes stemme endrer nyanse, forklarer Runa.

Hormonavhengig organ

Stemmen er et hormonavhengig organ, det er hormonene som gjør at stemmen vokser og endrer seg. Konkrete symptomer på jentenes stemmeskifte er heshet, de får en veldig luftig stemme, omfanget begrenses, de får mindre fleksibilitet, tydelige registerbrudd og vanskeligheter i overganger. Noen kan også miste høyden, oppleve dårlig intonasjon og en merkbar endring i kvaliteten på tonen.

Les også: WHO-rapport slår fast: Kunst spiller en betydelig rolle for fysisk og psykisk helse

– Stemmeskiftet hos jenter skjer mer gradvis enn hos gutter, og auditivt er det ikke et like stort brudd. Men jentene opplever også stemmeskiftet. Forskere i USA mener dette bør få direkte konsekvenser for hvordan vi jobber med jentestemmer. Jentene opplever en endring, men veit ikke hva den kommer av. Mange blir redde for å synge, og får dårlig selvtillit.

Menssyklusen påvirker stemmen

En annen endring som skjer i puberteten er at jenter får menstruasjon. Et lite apropos til Runas forskning og det faktum at stemmen er et hormonavhengig organ, er hvordan stemmen påvirkes av syklusen. Forskere i USA har studert hvordan kjønnshormoner virker inn på den kvinnelige stemmen.

– Mange profesjonelle sangere opplever at stemmen har en endring i forhold til menstruasjonssyklusen. Man kan tenke at dette er et smalt vokalmetodisk prosjekt, men egentlig handler det om forskning på jenter og jenters kropp generelt. Se for eksempel på idretten, der jenter kommer i puberteten og trener seg i senk. Det er ikke forska nok på hvordan jenter skal tilrettelegge trening. Jeg er opptatt av å løfte forskning om og av kvinner, sier Runa.

Blir del av verdens fremste forskningsmiljø

En del av forskningsarbeidet innebærer en kvalitativ studie i et jentekor. Foreløpig sammenfaller resultatene herfra med det man allerede veit om jenters forhold til eget stemmeskifte.

– Fenomenet jenter og stemmeskifte framstår som et underkommunisert fenomen, sier Runa om feltarbeidet i koret.

Snart skal hun også få ta del i det som er verdens fremste forskningsmiljø på jenters stemmeskifte. I 2021 tar hun med seg mannen, folkemusiker Gjermund Larsen, og deres fire barn til University of Illionios, Urbana-Champaign i USA, i et halvt år.

– Det blir artig å skape et internasjonalt samarbeid på denne tematikken, sier Runa, som har fått forskerstipend fra Fulbright.

Kjønnshormonenes påvirkning

Runas tips til litteratur:

«The larynx: A hormonal target» av J. Abitbol og P. Abitbol i

Diagnosis and treatment of voice disorders.

«Sex hormones and the female voice» av J. Abitbol, P. Abitbol og B. Abitbol i

Journal of Voice

, vol. 13.