Jazzforum har nesten tredoblet stipendpotten på grunn av korona ⋆ Kontekst

Jazzforum har nesten tredoblet stipendpotten på grunn av korona

– Musikerne mistet så godt som alt inntektsgrunnlag over natta da koronapandemien inntraff. Det er årsaken til at vi nå har framskyndet høstens stipender og nesten tredoblet den totale potten, sier daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Norsk jazzforum har tildelt 900 000 kroner i musiker- og bandstipend til sine medlemmer, forteller organisasjonen i en pressemelding.

Musiker- og bandstipendene tildeles årlig av Norsk jazzforum, og har som formål å bidra til at profesjonelle jazzmusikere får frihet til å fordype seg i sin kunst, enten via øving, reiser eller videreutdanning. Stipendmidlene utlyses vanligvis på høsten med tildeling i november, men på grunn av koronasituasjonen har Norsk jazzforum i år framskyndet utdelingen.

– Vi er bekymret for musikerne som i denne perioden med smittevernrestriksjoner har mistet omtrent all mulighet til konsertaktivitet. I denne unntakstiden er det derimot rom for komponering, fordypning og øving. Det var derfor naturlig for oss å fremskynde stipendene, for å opprettholde formidlingsvirksomheten, forteller Bråtømyr. 

Norsk jazzforum har valgt å omdisponere ubenyttede turnétilskuddsmidler fra korona-perioden, samt midler fra andre avlyste prosjekter, til å øke tildelingspotten fra den opprinnelige avsatte summen på 335 000 kroner til 900 000 kroner.

Jazzforum fikk inn 348 søknader fordelt på personlig fordypnings-/studiestipend og øvings-/studiestipend for band. 70 av disse er innvilget stipend.