Israel-boikott skapte debatt – igjen ⋆ Kontekst
Palestina-støtte: Stig Gunnar Ringen har oppfordra til boikott av israelske kulturinstitusjoner og kulturaktører som opptrer på israelske bosetninger på Vestbredden, eller som på annen måte støtter eller bidrar til okkupasjonen av Palestina.
Palestina-støtte: Stig Gunnar Ringen har oppfordra til boikott av israelske kulturinstitusjoner og kulturaktører som opptrer på israelske bosetninger på Vestbredden, eller som på annen måte støtter eller bidrar til okkupasjonen av Palestina. Foto: Marte Bjerke

Israel-boikott skapte debatt – igjen

Stig Gunnar Ringens forslag om å boikotte israelske kulturinstitusjoner og -aktører skapte debatt på MFOs landsmøte.

Lydtekniker Stig Gunnar Ringen sitter i MFOs forbundsstyre, og var også den som tok initiativ til en boikott av kulturaktiviteter på den okkuperte Vestbredden under forrige landsmøte, i 2014. Forslaget ble den gang vedtatt. Nå mener Ringen det er grunn til å spisse boikotten.

– Den seineste utviklingen med offensiven for å gjøre Jerusalem til hovedstad i Israel, gjør det nødvendig for MFO å spisse sin boikott, sa Ringen fra talerstolen.

Bekymra for medlemsflukt

Ringen møtte både motstand og støtte blant landsmøtedelegatene. Jan Koop, hovedtillitsvalgt ved Operaen, var en av dem som var kritiske.

– Jeg har et alternativt forslag. Jeg mener at kunst er politisk, og at det er viktig at vi viser vårt ståsted. Personlig er jeg enig i forslaget, samtidig mener jeg at MFO skal være en fagpolitisk organisasjon, sa Jan Koop fra talerstolen.

Han uttrykte også bekymring for at forslaget om boikott kan skremme vekk en del medlemmer.

– Jeg foreslår at landsmøtet heller vedtar en formulering om at medlemmene oppfordres til ikke å være med på aktiviteter som motarbeider demokratiet, menneskerettighetene og folkeretten.

– Fagforeningsarbeid er tufta på solidaritet

Markku Salonen ga heller ikke sin støtte til forslaget, og trakk fram at det er mange andre politikkområder som fortjener MFOs støtte, og mente at MFO ikke er rett arena for slike utspill.

Vera Due derimot, ga sin fulle støtte til Ringen:

– Jeg mener at dette er fagpolitikk. Vi skal engasjere oss når andre kunstneres og kulturarbeideres ytringsfrihet er trua. Fagforeningsarbeid er tufta på solidaritet, også solidaritet på tvers av landegrensene, sa hun fra talerstolen.

Hun foreslo å vedta både Ringes og Koops forslag.

Dette er forslaget

Forslaget fra Ringen ser i sin helhet slik ut:

«MFO ønsker å vise solidaritet med palestinske kunstnere og kulturarbeidere gjennom en boikott av israelske kulturinstitusjoner og kulturaktører som opptrer på israelske bosetninger på Vestbredden, eller som på annen måte støtter eller bidrar til okkupasjonen av Palestina.

Den nye offensiven for å gjøre Jerusalem til Israels hovedstad og den stadig mer kritiske situasjonen for palestinere i Øst-Jerusalem påvirker hele regionen, også kulturlivet i den delvis okkuperte byen. MFO oppfordrer derfor musikere til å avstå fra å opptre på kulturarrangementer i Jerusalem, som er støttet av israelske myndigheter eller på andre måter fremmer okkupasjonen.

Samtidig som at palestinernes situasjon blir mer desperat opplever også israelske kunstnere og kulturarbeidere som er mot okkupasjonen, stadig mer sensur og restriksjoner. MFO oppfordrer kunstnere om å styrke samarbeidet med israelske kulturaktører som arbeider mot okkupasjonen av de palestinske områdene.»

Landsmøtet avgjør i morgen om de skal støtte forslaget til uttalelse.