Innlandet musikkråd: Tar Innlandet fylkeskommune strupetak på kulturen? ⋆ Kontekst
– Innlandet fylkeskommune må satse fra grasrota og oppover. Nedlegging av linjer, påvriker hele det lokale kulturlivet, sier Trond Eklund Johansen.
– Innlandet fylkeskommune må satse fra grasrota og oppover. Nedlegging av linjer, påvriker hele det lokale kulturlivet, sier Trond Eklund Johansen. Foto: Eirin Lien

Innlandet musikkråd: Tar Innlandet fylkeskommune strupetak på kulturen?

Musikklinjen ved Nord Østerdal vgs. ble reddet ved mandagens møte i Hovedutvalg for utdanning, men er fylkeskommunens kulturstrategi mest pene ord?

Det er nemlig ikke bare Nord Østerdal videregående skole som var truet.

– Hadeland videregående skoles dramalinje og Vinstra videregående skoles danselinje ble ikke videreført og musikklinjen ved Skarnes videregående skole forsvant i 2019. Begrunnelsen er at søkertallene ligger marginalt under fylkets normtallsmodell, men dette er en del av et større og mer nyansert bilde, sier avtroppende daglig leder Trond Eklund Johansen i Innlandet musikkråd.

– Hvis fylket ønsker å satse på kultur, må de gjøre mer enn bare å smykke seg med kulturen, den må også utvikles.

MDD linjer sprer kulturkompetanse utover hele landet

De som arbeider ved MDD linjer gjør gjerne mer enn kun å undervise ved skolene.

– Lærerne er ofte en viktig del av det som får et lokalt kulturliv til å fungere, sier Eklund.

– De har små stillinger ved skolene som de kombinerer med for eksempel en liten stilling i kulturskolen. I tillegg dirigerer de det lokale koret, storbandet eller korpset og er med når det settes opp teater og revy. Hvis linjene blir lagt ned, flytter disse gjerne på seg og da forsvinner et kulturelt kraftsenter. Korthuset ramler sammen.

Hva med psykisk helse blant elever?

Frafall i videregående skole har mange årsaker, men henger ifølge Folkehelseinstituttets folkehelserapport først og fremst sammen med psykisk helse hos barn og unge.

–Det er lett å tenke seg at 16-17-åringer som må flytte på hybel langt hjemmefra er langt mer sårbare enn de som får gå på skole i nærmiljøet. Ungdomstiden er tross alt de mest formative og sårbare år. Forsvinner kulturfagtilbudene lokalt, så blir de som ønsker å gå disse linjene tvunget til å reise langt for å få det tilbudet de ønsker. Frafall i videregående skole henger tett sammen med den psykiske helsen hos barn og unge, sier påtroppende leder, Eirin Lien.

Fylket med befolkningsnedgang

– Innlandet opplever befolkningsnedgang og det ser man på antall søkere til videregående skole, fortsetter Eklund.

– Unntaket er de skolene som ligger i byene. Når man samtidig ser på hvordan staten behandler kultur, kan man lett se for seg en ungdom som skal starte på videregående skole og som har praten med mor og far om linjevalg. Kanskje denne får rådet om ikke å satse på kultur. Slikt henger sammen.

Dessuten har pandemien hatt stor innvirkning på kulturlivet generelt.

– Etter pandemien vil det bli mer behov for kultur enn noensinne og slik sett skyter fylket seg selv i foten.

Det kan virke som om politikere og administrasjonen i fylket ikke prater ordentlig sammen, hevder Innlandet musikkråd videre.

– Det burde vært et bredere samarbeid mellom utvalgene i fylket, sier Lien.

– Jeg er heller ikke så sikker på at alle politikere setter seg godt nok inn i slike saker. Det burde uansett vært et bedre koordinert samarbeide mellom seksjonene i fylket. Vi skal heller ikke se bort ifra at mangel på den uformelle dynamikken som finnes et normalt arbeidsliv uten hjemmekontor, har påvirket prosessene. I tillegg er det slik at fylket er nytt og noen instanser sitter på Hamar, andre sitter på Lillehammer. Snakker disse godt nok sammen?

Les også: Kirkemusikk som fag i videregående skole.