Ingen pensjonsløsning i orkestrene og Operaen ⋆ Kontekst
Fra venstre: forhandlingsleder for LO Stat i Spekter, Eivind Gran, LO Stats leder Tone Rønoldtangen og Spekter-leder Anne-Kari Bratten
Fra venstre: forhandlingsleder for LO Stat i Spekter, Eivind Gran, LO Stats leder Tone Rønoldtangen og Spekter-leder Anne-Kari Bratten Foto: Ole Palmstrøm

Ingen pensjonsløsning i orkestrene og Operaen

Pensjon i orkestrene og Operaen er fortsatt en uløst floke. Det blir avsluttende forhandlinger 14.april.

Tariffoppgjøret

– Vi kom ikke videre med pensjonsforhandlingene, men går til avsluttende forhandlinger 14.april. Det ser foreløpig ikke spesielt lyst ut for en forhandlingsløsning, sier MFOs nestleder Christine Thomassen, som er MFOs representant i forhandlingsutvalget.

De første sentrale forhandlingene mellom LO Stat og Spekter – det som kalles A-delen – for over 50.000 ansatte ble avsluttet sent i natt. Dette oppgjøret endte på 2,4 prosent, men for orkestrene, teatrene og Operaen er forhandlingene ikke avsluttet.

Fortsatt pensjonsfloke

Forhandlinger om pensjoner i kultursektoren er fortsatt uløst. Striden gjør at det ikke blir forhandlinger i de enkelte orkestrene. LO Stat og Spekter vil avholde avsluttende forhandlinger i kultursektoren 14. april. Dersom det ikke blir enighet i disse forhandlingene, vil hele oppgjøret for orkestre, teatre og Operaen gå til mekling, med stor fare for streik. Årets oppgjør kompliseres ytterligere ved at fjorårets tariffoppgjør ikke er avsluttet på grunn av pensjonsstriden. Lønnstilleggene som ble avtalt i de enkelte virksomhetene i fjor er derfor ikke effektuert.

Står bom stille

Flere av landets kulturinstitusjoner sliter med anstrengt økonomi. Det var bakteppet da arbeidsgiverforeningen Spekter i fjorårets lønnsoppgjør ønsket å endre pensjonsordning i kultursektoren.

De ansattes organisasjoner kom med et tilbud om å gå fra dagens ytelsespensjon til hybridpensjon. Et tilbud som vil gi en årlig innsparing på omlag 40 millioner kroner.

Dette tilbudet ble avvist av Spekter, som krevde at ansatte skulle gå over på innskuddspensjon.

Denne uløste pensjonsfloken tok partene med seg inn i årets lønnsoppgjør. Og den ble heller ikke løst i natt.

– Vi har hele veien vært villig til å være med på en dugnad, der risikoen deles mellom arbeidsgiver og ansatte. Vi har strukket oss 80 prosent, men Spekter står bom stille, sier Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Dette får de i pensjon – eksperten har regnet ut alternativene

• Hybrid eller innskuddspensjon? Slik argumenterer arbeidsgiverne og de ansatte

Ikke sentrale tillegg

– Vi er fornøyd med å ha blitt enig med LO og YS i de innledende sentrale forhandlingene i årets tariffoppgjør. Det er ikke gitt noen lønnstillegg sentralt, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Det betyr at LO Stats krav på 3 900 til ansatte med lønn under 399 000 kroner er blitt avvist. LO Stat fikk i forhandlingene gjennomslag for tydeligere bestemmelser på likestilling, overvåking samt hjemmekontor.

4 LO-medlemmer om sine forventninger til lønnsoppgjøret

Forhandlingene går nå over til å bli lokale – den såkalte B-delen. Frist for å bli ferdige er for de fleste virksomhetene 1.mai. I orkestrene og Operaen blir det eventuelt forhandlinger etter at det setrale oppgjøret er over.

Spekter-oppgjøret

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del).

I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3).

Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.