Ingen oljekrise for orkestrene – ennå ⋆ Kontekst

MERKER NEDGANG: Kilden i Kristiansand (bildet) mistet en sponsoravtale som følge av nedgangen i økonomien.
MERKER NEDGANG: Kilden i Kristiansand (bildet) mistet en sponsoravtale som følge av nedgangen i økonomien. Foto: Kjartan Bjelland

Ingen oljekrise for orkestrene – ennå

Kilden gikk glipp av en stor sponsoravtale i fjor, som følge av den vanskelige situasjonen i oljesektoren.

– Vi merker nedgangen i økonomien til en viss grad, sier salgs- og markedssjef Janneke Aulie ved Kilden teater- og konserthus.

Kilden forhandler fram felles sponsoravtaler for de tre virksomhetene Kristiansand symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør.

– Vi var i dialog med en stor aktør i Kristiansand for et år siden. Men det ble ingen avtale på grunn av situasjonen i oljemarkedet, forteller Aulie, og legger til:

– Noe av det første som forsvinner når man begynner å kutte i budsjettene er sponsorprosjekter.

Aulie opplyser at de store sponsorene Kilden har i dag er veldig interessert i orkesteret, og benytter det aktivt til kundearrangementer og egne konserter.

Sparebanken Sør og Fædrelandsvennen er to av Kildens store samarbeidspartnere.

Forberedt på tøffere tider

Musikkultur har tatt en ringerunde til landets orkestre, for å høre om sponsorvilligheten påvirkes av oljekrisa. Institusjonene gir en sammensatt virkelighetsbeskrivelse. Bergen filharmoniske orkester, Stavanger symfoniorkester, Nordnorsk opera- og symfoniorkester (NOSO) og Oslo filharmoniske orkester har ikke merka konkrete konsekvenser av oljekrisa, men samtlige påpeker at de kjenner til andre deler av det regionale kulturlivet som er berørt.

– Det er naivt å tro at en ikke på sikt kan risikere negative konsekvenser av det som skjer nå. Alle kulturaktører må forberede seg på tøffere tider. Vi kjenner til flere andre i regionen som har merka bortfall av sponsorkroner som følge av oljekrisa, sier Trude Marit Risnes, direktør i Stavanger symfoniorkester (SSO).

Orkesteret halte tidligere i år i land en stor tysk sponsor, Wintershall.

Kommunikasjonssjef Gaute Aadnesen i samme institusjon forteller at de ennå ikke har opplevd sponsortørke.

– Vi har hatt lange kontrakter med flere aktører. Ingen av disse har utløpt ennå, så foreløpig har vi ikke merka noen effekt av krisa, sier han.

Har alltid vært vanskelig

Sponsormarkedet i Bergen har lenge vært vanskelig, ifølge administrerende direktør Bernt E. Bauge i Bergen Filharmoniske Orkester.

– Det man kan kalle kommersielle sponsorater har lenge vært vanskelig å få til i Bergen, det har vi i dag et veldig lite volum på, etter at avtalen med DNB utløp i 2014. Men vi har derimot store og omfattende sponsorengasjement knytta til stiftelser og enkeltpersoner, forteller han.

Mange større bedrifter har flytta hovedkontorene sine ut av byen eller er blitt kjøpt opp av utenlandske selskaper. Dette er trolig hovedgrunnen til at det er vanskeligere å finne store lokale og regionale sponsorer.

Indirekte berørt

Norges nordligste orkester, NOSO, er heller ikke direkte berørt av nedgangstidene.

– Men oljeselskapene har betydd mye for institusjoner som Festspillene i Nord-Norge og Nordland Musikkfestuke, så vi er nok indirekte berørt, mener direktør Tor Lægreid.

Han påpeker at tida for tradisjonelle sponsorater sannsynligvis er forbi. Nå er det samarbeidsprosjekter som gjelder.

– I april var NOSO i Wien. Det var et resultat av et stort samarbeidsprosjekt med NHO, Universitetet i Tromsø, Innovasjon Norge, Norges sjømatråd, Nordnorsk reiseliv, Sparebank 1 Nord-Norge og den norske ambassaden. Dette er en måte å arbeide på som jeg har tro på. Vi hadde lagt opp til seminar og konsert for beslutningstakere på høyt nivå fra østerriksk nærings- og samfunnsliv, forteller Lægreid.

Hydro har vært viktig

Oslo-Filharmonien (OFO) har hatt Hydro som samarbeidspartner i mange år. I dag er samarbeidet noe mindre omfattende enn det var tidligere. Kommunikasjonssjef Liv Beate Skavdahl vil likevel ikke si at OFO merker veldig mye til nedgangen i norsk økonomi.

– Når vi jobber fram gode prosjekter, og finner riktige samarbeidspartnere, så finnes det fortsatt muligheter, sier hun, og forteller at orkesteret først og fremst inngår avtaler med næringslivet om enkeltprosjekter