Ingen lønnsavtale for DKS-utøvere – KS sier nei ⋆ Kontekst
Men nei: Musiker Hans Martin Austestad leverte et krav til KS om lønnsavtale i DKS i november. Kravet kom med 1305 underskrifter. Nå har KS tatt stilling, og vil ikke opprette en slik avtale.
Men nei: Musiker Hans Martin Austestad leverte et krav til KS om lønnsavtale i DKS i november. Kravet kom med 1305 underskrifter. Nå har KS tatt stilling, og vil ikke opprette en slik avtale. Foto: Mona Askerød

Ingen lønnsavtale for DKS-utøvere – KS sier nei

– Veldig synd, er kommentaren fra en skuffet forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian. Denne uka ble det bestemt at KS ikke vil opprette en egen tariffavtale for lønnsmottakere i Skolesekken.

Under styremøtet i KS – kommunesektorens organisasjon på søndag vedtok et enstemmig styre å ikke opprette en særavtale for lønnsmottakere i Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Creo-leder Hans Ole Rian er særlig skuffa over at Arbeiderpartiets styrerepresentanter ikke tok til orde for en avtale.

– Dette bryter med deres egen politikk om at alle har krav på en trygg arbeidshverdag, sier Rian.

• Les også: Creo krever forhandlinger om lønn i DKS

Vil ha valgfrihet for kunstnerne

Creo har lenge arbeidet for å få på plass en særavtale for midlertidig ansettelse av dem som jobber som kunstnere i Skolesekken. I dag finnes kun en avtale for oppdragstakere, og i praksis tvinges utøverne til å være selvstendig næringsdrivende hvis de skal jobbe for DKS. Creo mener man må kunne velge å gjøre jobben som arbeidstaker, gjennom en midlertidig ansettelse. Slik fungerte avtalen med Rikskonsertene i sin tid.

• Les også: Musiker til aksjon for lønnsforhandlinger i DKS

KS mener deres hovedtariffavtale kan legges til grunn

Styresammensetningen i KS gjenspeiler den politiske situasjonen i fylkene og kommunene. Det er altså de politiske partiene som er representert i styret. KS’ styre argumenterer med at det ikke er noe i veien for å legge KS’ egen tariffavtale til grunn for ansettelser av kunstnere i DKS.

– I den grad kunstnere i DKS ansettes, så gjelder KS’ hovedtariffavtale, opplyser Karsten Langfeldt, som er spesialrådgiver i KS Forhandling.

Han sier at utøverne i DKS i dag kan ansettes midlertidig i fylkeskommunene, og at en slik ansettelse da skjer innafor rammene av hovedtariffavtalen i KS.

– Denne avtalen mener vi er dekkende, sier Langfeldt.

Creo er riktignok uenig i at denne avtalen er god nok. KS’ hovedtariffavtale har blant annet ingen løsninger for dagsatser eller forberedelser, og er generelt dårlig rigga for turnélivet, ifølge Creo.

• Les også: Creo og KS skal forhandle om lønn i Den kulturelle skolesekken

Åpner for kompensasjon for oppdragstakere

Alt ser riktignok ikke like mørkt ut for kunstnernes framtidige arbeidsvilkår i DKS – KS åpner nå for å gi en kompensasjon som et «plaster på såret» for at særavtalen mellom Creo og arbeidsgiverorganisasjonen ikke blir noe av.

– Vi er i dialog om å legge på noe ekstra på dags- og timehonoraret fra høsten, for å kompensere for mangelen på en lønnsavtale, slik at kunstnerne har anledning til å tegne individuell sykepengeforsikring i NAV og avsette penger til pensjon, forteller Rian.

• Les også: Nekter å jobbe for Skolesekken uten avtale for lønnsmottakere

Ved siden av dette jobber Creo sammen med LO for at regjeringen skal utrede arbeidstakerbegrepet og hva som ligger i det. Håpet er at dette på sikt kan gjøre det enklere for de frie gruppene i arbeidslivet å få ordentlige lønns- og arbeidsavtaler.

– Vi etterlyser en klargjøring av hva det vil si å være arbeidstaker kontra selvstendig næringsdrivende. Vi mener dette er uklart i dag, det er for mange gråsoner. Og det gjelder ikke bare i denne saken, men for eksempel for musikere som tar oppdrag i de private teatrene, lærere i private kulturskoler og på en del andre slike områder, forklarer Rian.

Skuffa: Creo-leder Hans Ole Rian er skuffa over at det ikke blir noen særavtale for lønnsmottakere i DKS.
Skuffa: Creo-leder Hans Ole Rian er skuffa over at det ikke blir noen særavtale for lønnsmottakere i DKS. Foto: Martin Guttormsen Slørdal