Ikke mer til talentutvkling ⋆ Kontekst

Ikke mer til talentutvkling

Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere ble verken indeksregulert eller bevilget mer penger i forslaget til statsbudsjett. Skuffelsen er stor ved Musikkhøgskolen, men rektor Peter Tornquist setter sin lit til den nye regjeringen.

– Vi har jobba mot Kunnskapsdepartementet i mange år. Tidligere rektor Eirik Birkeland var veldig aktiv når det gjaldt talentutvikling og dette har vært tema i dialogmøter med departementet hvert år, forteller økonomisjef ved Musikkhøgskolen Birgit Marøy. Talentutviklingsprogrammet Unge Musikere er et nasjonalt program som ble etablert i 2004, siden har bevilgningene stått stille og er heller ikke blitt indeksregulert.

– Dette handler om å sikre god kvalitet på studentene som vi skal utdanne, mener Marøy.

Forventningene til årets budsjett var høye.

– Skuffelsen er selvsagt veldig stor hos oss, sier Marøy.

Følger opp de nye

Rektor Peter Tornquist sier han har høye forventninger til hva den nye regjeringen vil gjøre når de skal revidere budsjettet, ettersom begge de påtroppende regjeringspartiene har uttalt eksplisitt i partiprogrammene at de vil støtte talentutvikling.

– Så snart de nye statsrådene er utnevnt, vil vi følge opp både dem og komiteene på Stortinget, sier Tornquist.