Omkring Trondhjemskonflikten ⋆ Kontekst
Notis

Omkring Trondhjemskonflikten

Nyheter fra Norsk Musikerblad, juli 1923

Omkring Trondhjemskonflikten

Kinokonflikten i Trondhjem er vel den lengste kamp som har været ført av musikere her i landet. Det tør hende, at den endnu blir fortsat paa ubestemt tid. De trønderske musikere agter ikke at gi sig, og har de magtet at holde ut sommeren over, som er den stille tid for musikere, vil de nok ikke gi sig naar den egentlige sæson begynder med høstens intræden.
Det har under denne konflikt vist sig, at samholdet mellem de norske musikere er godt. Ikke en eneste musiker har nedladt sig til streikebrytertjeneste — en «pianistinde» undtat. Derimot har trønderne faat haandgripelige beviser paa den sympati de av sine kolleger er omfattet med ved de store understøttelser som er strømmet ind fra andre norske musikere.

Kristiania Musikerforening

har paa ekstraordinær generalforsamling enstemmig bevilget 2500 kroner til den fortsatte financiering av kino konflikten i Trondhjem.

Stavanger Musikerforening

har bevilget 190 kroner til financiering av kinokonflikten i Trondhjem.

TRONDHJEMS MUSIKERFORENING.

Musikalske arbeidsvillige ved kommunale kinoer i Trondhjem.
«Filmteatret»:
Inger Mikkelsen, pianistinde.
Hildur Olsen

«Verdensteatret»:
Dagny Kriegel,
Fru lektor Juel,

«Cirkus Bio»:
Enkefru Guldahl,
Desuten har kjellermester i Vinmonopolet utført musikalsk tjeneste i «Verdensteatret».