«I de sidste aar har vi som bekjendt været oversvømmet med jazzband» ⋆ Kontekst

«I de sidste aar har vi som bekjendt været oversvømmet med jazzband»

Nyheter fra Norsk Musikerblad, vinteren 1924.

Utenlandske musikere i Norge

(Utdrag fra et leserinnlegg)

Invasionen i de sidste aar en hemsko for unge norske kræfter.

I sin artikel om spørsmaalet «utenlandske musikere i Norge» oplyser hr. Hjalmar Borgstrøm, der nok er mer underrettet end Sinding bl.a.: «Hvert aar et nyt sæt utlændinger, flere holder ikke kunstnerisk maal, de opsies og slaar sig ned i en smaaby.» Men ofte blir de ogsaa her i byen. Takket være norsk kulsviertro paa alt utenlandsk har de meget lettere for at faa engagement end norske musikere — trods de ikke var gode nok paa høieste hold. Man har kanske netop sagt nei til en norsk musiker, budgettet tillot ingen yderligere belastning, men kommer der en utlending, ja da tør det nok hende at budgettet allikevel greier det.

PAA GENERALFORSAMLING 15. JANUAR

d. a. valgtes til styre og øvrige tillidsmænd:
Formand: Nils Haram.
Viceform.: John Isdahl.
Sekretær: J. Lukkedal.
Kasserer: O. Haistad,
Styremedl.: H. Hoem. | Suppleanter: A. Hagen, H. Helland, Joh. Wist.
Revisorer: Viggo Lauritzen og Karl Hansen.
Bedømmelseskomité: K. Amundsen, L. Mostad, B. Utnes.
Festkomité: K. Kleven, F. Aas, R. Kristiansen.
Arbeidskomité: E. Hagerup, R. Mänz og O. Risan,
Korrespondent til Norsk Musikerblad: Rolf Dalseg.

(det nye styret i Trondhjems Musikerforening)

KINEMATOGRAFSTREIK I TRONDHJEM

Den 8de febr. gik musikerne ved de kommunale kinematografer i Trondhjem til streik. Grunden er forsøk fra kommunens side paa at presse de i forveien smaa lønninger yderligere ned. Ifjor fandt musikerne sig i et nedslag paa 10 %, kommunens forlangende denne gang er en nedsættelse paa 6 % av den oprindelige løn. De forhandlinger, som har været ført, er blit resultatløse, hvorfor musikerne ingen anden utvei saa end at gaa til streik. Forbundsformanden har paa an modning av N. M. Trondhjems Musikerforening været deroppe i sakens anledning. International blokade er iverksat.