«Hvorledes musikerne i den øvrige del av verden har det, er ikke godt at faa rede paa» ⋆ Kontekst
Notis

«Hvorledes musikerne i den øvrige del av verden har det, er ikke godt at faa rede paa.»

Nyheter fra Norsk Musikerblad, oktober 1923

Rundskue

Rundt omkring i verden fører musikerne nå en kamp for sine rettigheter som mennesker. Nærsagt overalt søker man at støte musikerne tilbake til længst svundne tiders arbeidsforhold og lønninger. Mange steder har kampen for at beholde de tidligere tilkjæmpede forbedringer set næsten haapløs ut under den nu herskende depression. Dog er det i det væsentlige lyktes at holde angrepene stangen, takket være organisationen, som overalt har været og er paa vakt (…)

Av de lande som sterkest er berørt av depressionen efter krigen, indtar Tyskland og Østerrike den bedrøvelige første plads. For ikke ret meget mer end et aar siden blev Østerrikes stilling anset for omtrent haapløs i økonomisk henseende. Næsten som i et eventyr har landet reist sig igjen. (…)


Hvorledes musikerne i den øvrige del av verden har det, er ikke godt at faa rede paa. Men saavel i Syd-Afrika som i Australien er musiklivet i sterk vekst, og organisationen har forlengst holdt sit ind tog ogsaa blandt disse verdensdeles musikere.

Berigtigelse

I nekrologen over O. A. Røder stod anført, at han var den første præsident i «Nordisk Musiker-Union». Det forholder sig ikke saaledes. Den første præsident var herr Wilh. Fischer, nuværende formand i Danske Musikeres Landsforbund. Derimot har O. A. Røder været styremedlem fra Unionens stiftelse og til sin død.

Den indsamling

som Norsk Musikerforbund har igangsat til støtte for det tyske musikerforbund har hittil indbragt ca. 1200 kroner. Specificert regnskap vil senere bli indtat i Norsk Musikerblad, saa snart alle tegningslister er indkommet.