Historisk store nedskjæringer i Forsvarets musikk ⋆ Kontekst
Kjemper for korpsene: Ola Ellefsen.
Kjemper for korpsene: Ola Ellefsen. Foto: Luftforsvarets musikkorps

Historisk store nedskjæringer i Forsvarets musikk

12 kunstneriske stillinger skal kuttes i Forsvarets musikk. – En av de største nedskjæringene i forsvarsmusikkens historie, sier tubaist og tillitsvalgt Ola Ellefsen.

Det var på et møte tirsdag 24. april at det formelt ble bestemt hvordan Forsvarets musikk skal se ut i framtida – en framtid som innebærer nedskjæringer på åtte musikerstillinger og fire dirigenter. Kuttene skal settes i verk allerede 1. august, og kommer som en konsekvens av langtidsplanen for Forsvaret, som ble lagt fram i 2016.

– Dette er bare enda et nummer i rekka av måter å forsøke å nedlegge og endre Forsvarets musikk på. Det er ikke så lett å få det til politisk, men når det nå tas i interne prosesser, blir vi satt litt sjakkmatt, sier Ola Ellefsen.

Han mener at forsvarsledelsen med dette vedtaket går mot Stortingets vilje.

– Sånn som vi tolker merknaden fra stortingsflertallet til statsbudsjettet for 2018, så er det ingen politisk vilje i Stortinget til å redusere Forsvarets musikk. Her håper jeg flertallet kan samle seg og gjøre noe, sier Ellefsen, som er lei av å kjempe mot nedleggingstrusler og nedskjæringer.

– Det er en veldig slitsom øvelse å være musiker i Forsvarets musikk. Jeg er så imponert over kolleger som gjør det beste ut av situasjonen hver eneste dag.

Saken fortsetter under bildet.

Kjemper for korpsene: Ola Ellefsen.
Kjemper for korpsene: Ola Ellefsen. Foto: Luftforsvarets musikkorps

• Les også: Stor støtte til Forsvarets musikk

Allerede skåret til beinet

Ellefsen, som er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund og tubaist i Luftforsvarets musikkorps, har stått på barrikadene for forsvarskorpsene i mange år. Det som på papiret er et hjertebarn, kan i praksis se ut som et stebarn i Forsvarets fold. Stortingsmeldinger, offentlige utredninger og uforbeholdne politiske støtteerklæringer blir stadig avløst av nedskjæringstrusler når pengene skal fordeles.

– Vi blir alltid målt mot noe annet Forsvaret trenger, og da er vi den tapende part, og så kommer Stortinget og sier: «Nei, ikke rør Forsvarets musikk!» Og sånn har visa vært siden 1887, sier Ellefsen.

Korpsene er allerede i dag i en pressa økonomisk situasjon.

– Vi har ikke råd til å ha konserter hver uke, og normalt sett kunne vi ha tilbudt 150 arbeidsuker i året til norske dirigenter, mens nå er vi nede på det halve. Dette er et tap for oss, for dirigentene og for musikklivet. Vi har også hatt ansettelsesstopp i tre år, forteller Ellefsen.

Nedskjæringene vil få ulike konsekvenser i de ulike korpsene.

– Det kan gå utover muligheten til å sette sammen kammermusikkensembler, og i noen korps kan det begrense muligheten til å spille musikk i enkelte sjangre. Det kan også bli vanskelig å gjøre flere oppdrag parallelt, sier Ellefsen, og mener det i det store bildet er dramatisk at 12 stillinger forsvinner i et land med få faste kunstneriske årsverk.

– Vi er den første kulturinstitusjonen som bygges ned. Jeg håper ikke dette er en nasjonal trend.

• Les også: Samler seg til kamp for forsvarskorpsene

– Igen musikere mister jobben

Det er ikke bare Forsvarets musikk som er lagt under sparekniven i Forsvaret. Stortinget ga følgende oppdrag til forsvarsledelsen, gjennom langtidsplanen: Styrk den operative evnen, øk øving og trening. Ressursene til dette skulle frigjøres fra andre deler av organisasjonen.

– Forsvarets musikk har fått en litt lavere stillingsramme på bakgrunn av de beslutningene Stortinget tok i langtidsplanen, forklarer brigader Ole-Asbjørn Fauske, sjef i Forsvarets fellestjenester.

Samtidig har flertallet på Stortinget ved flere anledninger uttrykt at korpsene skal vernes mot kutt. Fauske mener likevel at beslutningen om færre stillinger i forsvarskorpsene ikke er et brudd på Stortingets vedtak.

– Det er Forsvarsdepartementet som har tolka Stortingets vedtak om langtidsplanen og gitt oss den nye stillingsrammen for Forsvarets musikk. Jeg mener at dette ikke er et brudd på det Stortinget ønsker for korpsene. Strukturen skal bestå, slik Stortinget har bestemt, men det blir noen færre stillinger i hvert korps, sier Fauske.

Han lover at ingen musikere skal miste jobben det nærmeste året.

– De nødvendige faglige og menneskelige hensyn blir tatt. Det er ingen som mister jobben eller må flytte fra 1. august. Det vil også fra den datoen fortsatt være ganske mange ledige stillinger i Forsvarets musikk, sier Fauske.

En del stillinger står nå ubesatt, på grunn av ansettelsesstopp de tre siste åra. Det er her kuttene i musikerstillingene vil komme.

Saken fortsetter under bildet.

Flere i Forsvaret må kutte: Brigader Ole-Asbjørn Fauske.
Flere i Forsvaret må kutte: Brigader Ole-Asbjørn Fauske. Foto: Forsvaret

• Les også: Forsvarets langtidsplan – Uklarheter om korpsene

– Spesielt skuffa over Venstre

På kontorene til MFO er skuffelsen stor over nyheten fra Forsvarets musikk.

– Jeg er spesielt skuffa over Venstres håndtering, når de i merknaden til statsbudsjett for 2018 uttrykkelig sa at både antall musikerstillinger og dirigentstillinger skal bli opprettholdt på samme nivå som i dag. Og siden Venstre nå sitter på kulturministerposten og Kulturdepartementet delvis har finansieringsansvar for Forsvarets musikk, forutsetter jeg at kulturministeren er sitt ansvar bevisst og retter opp i denne situasjonen, sier Hans Ole Rian, leder i MFO.

Han beskriver konsekvensene for Musikk-Norge slik:

– Det blir færre musikerstillinger, og enda mer usikkert å søke jobb i forsvarsmusikken, og så er det veldig alvorlig for dirigentutviklinga i Norge. Det at fire dirigenter fjernes, er alvorlig i seg sjøl, men Forsvarets musikk har hatt en tradisjon for å påta seg et stort ansvar for yngre norske dirigenter, og brukt mye tid og ressurser på å utvikle dem.

• Les også: Dirigentene protesterer

Setter sin lit til kulturministeren

Ola Ellefsen er optimist, på tross av nedskjæringene, og setter blant annet sin lit til kulturministeren.

– Jeg har et håp om at hun kommer på banen, ser utfordringene og er konstruktiv for å finne løsninger. Vi diskuterer veldig gjerne med henne. Dette er en historisk mulighet til å gjøre noen strukturelle grep, som kan sikre at vi slipper disse evige nedleggingssakene, mener Ellefsen.

Både han og Rian er enige om at den beste løsninga for Forsvarets musikk hadde vært om den ble direkte underlagt Forsvarsdepartementet, og dermed slapp å konkurrere om midlene internt i Forsvaret.