Heretter bare digitalt Musikkultur ⋆ Kontekst
KJEMPEFORDEL FOR MEDLEMMENE: Hans Ole Rian.
KJEMPEFORDEL FOR MEDLEMMENE: Hans Ole Rian. Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Heretter bare digitalt Musikkultur

Nå er det slutt. Fra nyttår publiseres Musikkultur bare på nett.

Forbundsstyret i Creo og en ekstraordinær generalforsamling i det heleide Creo-selskapet Musikkultur AS vedtok i midten av november å oppløse aksjeselskapet Musikkultur, og at papirutgaven til fagbladet avvikles. Fra nyttår vil dermed Musikkultur kun finnes i digital versjon, via nettsiden du nå befinner deg på – musikkultur.no.

Forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian, sier omleggingen vil være en kjempefordel både for medlemmene og for organisasjonen.

– Det er ingen misnøye med fagbladet som ligger bak disse beslutningene, men det er stadig strengere krav til ressursbruken og vi må rett og slett prioritere. Tilbakemeldinger fra medlemmene viser at de ønsker rask og god informasjon i form av websider, nyhetsbrev og sosiale medier. Et digitalt Musikkultur vil ha en sentral plass i en helhetlig kommunikasjons- og informasjonsstrategi, sier Rian.

• Les også: FriFagbevegelses sak om endringene i Musikkultur

Vil ha uavhengig journalistikk

– De ansattes representant i den arbeidsgruppen som styrer omleggingen mener at hun i liten grad er blitt lyttet til, og er bekymret for den redaksjonelle frihet. Hva sier du til det?

– Ansattes representant har deltatt i arbeidsgruppen hele veien, og gruppen skal fortsatt arbeide videre med å sikre gode løsninger. I endringsprosesser er man ikke alltid enige om alt, men det betyr ikke at man ikke er blitt hørt, sier Rian.

Han viser til at Creo gjennom vedtektene er forpliktet til å ivareta den redaksjonelle friheten. Som avdeling i forbundet skal fagbladet ha en selvstendig redaksjon og redigeres i tråd med vanlige presseetiske regler, slik det er nedfelt i Redaktørplakaten og pressens Vær varsom-plakat. Og det journalistiske innholdet skal være minst like bra, legger han til.

– Dette dreier seg ikke om å sette uavhengig journalistikk opp mot styrt kommunikasjon. Det er vårt ansvar å prioritere hva vi til enhver tid mener er viktigst for medlemmene og hvordan vi som organisasjon skal nå de mål vi har satt oss, sier Rian.

• Les også: Hans Ole Rians forbundsleder om omleggingen av Musikkultur: «Framtiden er digital, også i Creo»

Prioriterer digitale flater

Forbundet har i lengre tid arbeidet med å utvikle en helhetlig kommunikasjons- og informasjonsstrategi. I januar ble det oppnevnt en arbeidsgruppe, ledet av en innleid konsulent fra kommunikasjonsbyrået Dinamo AS. Gruppen består av en ekstern journalist, i tillegg til Creos nestleder, kommunikasjonsansvarlig i forbundet, samt tillitsvalgt for de ansatte i Musikkultur.

– Dette dreier seg om å optimalisere den helhetlige ressursutnyttelsen. Vi vil prioritere og videreutvikle de digitale flatene. Staben i Musikkultur har gjort, og gjør, en kjempejobb, men om innholdet presenteres på papir eller digitalt, er ikke avgjørende. Det viktige er å beholde kvaliteten, sier Creo-nestleder Christine Thomassen, som er styreleder i Musikkultur AS.

– Det er ingen stor redaksjon. Per i dag er det knapt halvannet årsverk pluss to vakante stillinger. Hva skjer med bemanningen?

– De som er ansatt i Musikkultur i dag blir selvsagt med over i forbundet, men når det gjelder størrelsen på redaksjonen framover og andre spørsmål knyttet til videre drift, blir det avgjort i desember i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2021, sier Christine Thomassen.

Selvstendig redaksjon

Marte Bjerke er konstituert redaktør i Musikkultur, og tillitsvalgt for de ansatte i redaksjonen. Hun er ikke kritisk til å droppe papir og gå for digitale løsninger, men mener man går unødvendig raskt fram.

– Etter min mening er de ansatte i for liten grad blitt lyttet til i denne prosessen. Man har ikke undersøkt økonomien i prosjektet eller hvordan vi tilrettelegger en digital profil godt nok, sier Bjerke.

• Les også: Marte Bjerkes leder om omleggingen av Musikkultur: «Den ubehagelige uavhengigheten»

Hun er bekymret for den redaksjonelle friheten i framtiden.

– Jeg ser at mange blader i fagpressen sliter fordi organisasjoner nedprioriterer journalistikken til fordel for styrt kommunikasjon. Retorikken Creo bruker når det snakkes om et framtidig Musikkultur dreier seg i stor grad om kommunikasjon og informasjon – én stemme ut. Dette gjør meg bekymret, sier Bjerke.

– En annen bekymring hos oss er bemanningen. Med den bemanningen vi har i dag, totalt 1,2 faste årsverk, har vi ingen sjans til å produsere kvalitetsjournalistikk på det nivået vi har gjort tidligere, legger hun til.