Håp om løsning innen fristen ⋆ Kontekst
 ENIGE I KVELD? Per Kristian Sundnes KS og Mette Nord LO Kommune/Fagforbundet prøver å bli enige om et resultat fredag kveld.
ENIGE I KVELD? Per Kristian Sundnes KS og Mette Nord LO Kommune/Fagforbundet prøver å bli enige om et resultat fredag kveld. Foto: Per Flakstad

Håp om løsning innen fristen

Kommuneoppgjøret kan nærme seg slutten. Partene forhandler nå på spreng for å komme i havn innen fristen natt til 1. mai.

Fristen for å komme til enighet i årets kommuneoppgjør går ut ved midnatt til 1. mai – altså lørdag natt. Etter det Fagbladet erfarer jobber partene – KS og LO Kommune – nå hardt for å prøve å komme til ennighet innen fristens utløp. Det er knyttet spenning til om det kommer i havn innen 1. mai.

Krever generelt tillegg

LO Kommunes hovedkrav er et generelt tillegg på 10 400 kroner til alle, og at minstelønn og ubekvemstillegg økes. Det vil kunne løfte de lavest på stigen og redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Etter at KS kom med sitt tilbud i forhandlingene, mente forhandlingsleder Mette Nord for LO Kommune at det var langt fram til et resultat.

Foto:

Les også: • Slik foregår lønnsoppgjøret

Nytt ansiennitetstillegg

I tillegg fremmet LO Kommune krav om at det innføres et 16 års ansiennitetstillegg for flere av stillingsgruppene.

Når det gjelder AFP og offentlig tjenestepensjon er en rekke forhold uavklart, og partene må jobbe videre med problemstillinger knytta til pensjon. LO Kommune krever at en eventuell ny, offentlig tjenestepensjon skal være livsvarig, kjønnsnøytral og forutsigbar.

Spekter-forhandlingene

LO Stat har fått med Spekter på en midlertidig pensjonsløsning i kultursektoren. Målet er også der å få til en felles, livsvarig ordning som likestiller kvinner og menn.

Les også: • Denne mannen vil øke lønnsforskjellene i Norge

– Vi har fått viktige gjennomslag på kjønnsnøytrale og livsvarige pensjoner. Vi har sikret en svært god midlertidig pensjon for ansatte i kultursektoren. Det gjør at vi velger forhandlingsløsning framfor brudd, mekling og en eventuell streik, sa Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

På Fagforbundets egne hjemmesider kan du lese om alle de pågående og avsluttede lønnsoppgjørene til nå i år.

Mange oppgjør – ulike faser

Fagforbundet har og er part i omlag 70 tariffavtaler. Det betyr at selv om KS, Staten og Spekter er i havn så fortsetter mange forhandlinger. De områdene som har flest medlemmer blir gjerne ferdig først.

Det skjer ved at partene blir enige seg imellom eller at de trenger bistand fra riksmekler. Hvis partene ikke klarer å bli enige om et anbefalt resultat innen tidsfristen, eller ved mekling på overtid, blir det konflikt, som oftest streik. Hvis partene anbefaler en meklingsløsning, blir dette sendt til uravstemning blant medlemmene.

Les også: • Hit kommer LO- og Ap- toppene 1. mai

Saken er hentet fra fagbladet.no.