Grunnstensnedleggelse for samisk videregående skole og reinholdssdriftskolen og samisk nasjonalteater ⋆ Kontekst
Nyheter

Grunnstensnedleggelse for samisk nasjonalteater, samisk videregående skole og reinholdssdriftskolen

Mandag 19. september ble grunnstenen til det samiske nasjonalteateret Beaivváš og samisk videregående skole og reindriftsskolen i Kautokeino lagt ned av kunnskapsminister Tonje Brenna og sametingspresident Silje K. Muotka.

Byggeplassen åpnet mai 2022.

– Dette kommer til å bli et flott bygg, som skal fylles med liv, læring og kunst. Det vil ha stor betydning både for elevene som skal gå her og publikum som skal se forestillingene, men også for lokalbefolkningen, det samiske språket og den samiske kulturen. Det er stas å markere starten på dette i Kautokeino i dag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier i samme melding at med denne grunnsteinsnedleggelsen «så legger vi vårt håp i at dette lokalet skaper et trygt og godt hjem for skaperkraften og for kunnskapsutviklingen. Begge disse dimensjonene er avgjørende for det samiske samfunnet. Her skal kulturen blomstre og fremtiden bygges».

Stor betydning

I 1988 ble Statens reindriftskole slått sammen med den samiske videregående skole. Fem år senere fikk Beaivváš status som en av Norges fire nasjonale teaterinstitusjoner.

– Siden den gang har teatret og skolen har hatt stor betydning for samisk kultur og utdanning, men begge institusjonene har lenge hatt behov for nye lokaler, sier sektordirektør Magnus Hallaråker i Statsbygg i meldingen.

Respekt for naturen

Når det nå skal samlokaliseres er nærheten til og respekten for naturen fellesnevner. Nybygget skal føye seg og fremstå som en del av naturen i form og materialitet.

– Vi er også stolte over at nybygget i Kautokeino blir miljøvenning, der det blant annet skal benyttes nesten 20 tonn med resirkulert plast, påpeker Hallaråker i meldingen.

Byggeprosjektet er på 7000 kvadratmeter og har en prislapp på 484 millioner kroner.

Statsbygg fikk i oppdrag av Kultur – Kunnskapsdepartementet i 2018 om å starte avklaringsfasen for samlokaliseringen av skolen og teateret. I 2020 var det oppstart for gjennomføring av forprosjektet og i august 2021 ble kontrakten med Econor signert.

Arkitekter er Snøhetta, 70 grader N og kunstner og arkitekt Joar Nango. Planlagt ferdigstillelse er mai 2024.