Gran kommune foreslår å kutte DKS ⋆ Kontekst
KUTTE DKS: I dag behandler Gran kommune budsjettet for 2018. I bordet ligger et forslag om å kutte Den kulturelle skolesekken.
KUTTE DKS: I dag behandler Gran kommune budsjettet for 2018. I bordet ligger et forslag om å kutte Den kulturelle skolesekken. Foto: Gran kommune

Gran kommune foreslår å kutte DKS

Gran trekkes fram som en foregangskommune i arbeidet med Den kulturelle skolesekken. Men i rådmannens budsjettforslag for neste år foreslås det å stryke hele ordninga.

Budsjettforslaget skal behandles i dag.

Musiker Hege Rimestad har engasjert seg for å beholde Den kulturelle skolesekken (DKS) i kommunen.

– Det er veldig tragisk å gå fra å være foregangskommune til å kutte fullstendig, hvis dette blir det endelige resultatet, sier hun til Musikkultur.

Les også: Er det plass til Plopp i framtidas skolesekk?

– Dyktigst i klassen

Kommunens budsjett for 2018 er ikke vedtatt, og det ligger flere alternative forslag på bordet i dag. Forslaget om å kutte bevilgningene til DKS kommer som en følge av en omstillingsprosess i kommunen, der formålet er å nedskalere det totale budsjettet med 20 millioner kroner. Det er altså ikke bare DKS som er lagt under sparekniven.

Oppland fylke fordeler spillemidlene til DKS i Gran, men kommunen har også sjøl bidratt med økonomiske midler til ordninga. Fylkeskultursjef i Oppland, Kyrre Dahl, roser kommunen for dens innsats til nå.

– Gran har vært dyktigst i klassen, både på administrasjon og på hva de har fått til. Det står det stor respekt av, sier han.

Les også: Ny rapport om DKS påpeker ulikt kvalitetsarbeid

Ikke et lovpålagt tilbud

Kulturtanken fordeler spillemidlene til fylkene. Direktør Lin Marie Holvik forteller at Gran vil miste sin andel av disse midlene dersom de velger å trekke seg ut av DKS.

– Det lokale engasjementet rundt denne saken har vært stort, og det setter vi stor pris på. Vi er veldig opptatt av at alle kommuner er med, men tilbudet er ikke lovpålagt, og vi kan ikke fra statlig hold blande oss inn i kommunale budsjettforhandlinger, sier Lin Marie Holvik.

Hun har ikke opplevd at kommuner har trukket seg ut av DKS tidligere.

– Jeg skulle ønske at DKS var lovpålagt, for eksempel som en del av Kunnskapsløftet. Da hadde det blitt en del av skolens oppdrag, og dermed vært nedfelt i loven, sier Holvik.