Går mot større kulturskoler ⋆ Kontekst
Forbundssekretær: Trude Nordeng Rougnø i MFO oppfordrer tillitsvalgte i kommunene til å være vaktbikkjer når når kommunesammenslåing diskuteres.
Forbundssekretær: Trude Nordeng Rougnø i MFO oppfordrer tillitsvalgte i kommunene til å være vaktbikkjer når når kommunesammenslåing diskuteres. Foto: Geir Egil Skog

Går mot større kulturskoler

Innen neste vår skal alle kommuner velge om de vil slå seg i lag med noen av naboene. Ansatte i kulturskolene vil bli berørt.

Jeg er positiv til sammenslåing av kommuner. Det vil ha flere fordeler for kulturskolen. Det vil gi større muligheter for samarbeid i regionen, sier Eivind Dølerud, leder av Valdresstrykerne og kulturskolelærer i fire Valdres-kommuner.

Regjeringens kommuneproposisjon kom i fjor, og ni av ti kommuner er godt i gang med å gjøre det et bredt stortingsflertall har bedt om – å utrede sammenslåing med en eller flere naboer. Formelt må hver kommune utrede løsninger og legge dem frem for kommunestyret. De lokale prosessene skal være gjennomført neste vår, og punktum for reformen settes i 2020.

I Valdres-regionen kan seks kommuner bli til én. Til sammen vil de seks kommunene da ha 18 000 innbyggere.

– Jeg mener at kulturskolene vil profittere på å bli del av et større miljø. For meg personlig, som allerede underviser i fire forskjellige kommuner og har flere administrative møter i uka, vil det selvfølgelig bli lettere med én arbeidsgiver, sier Dølerud.

Flere kulturskolelærere er engstelige for at de må betjene et større område og reise mer, men Dølerud ser ikke på det som negativt.

– En lærer som opererer over et større område får kjennskap til mange elever og vil lettere kunne sette sammen egnede ensembler, sier han.

Ennå i tåkeheimen

Blant kollegaene i Valdres er det vekslende engasjement om saken. Liv Karin Engeset Steinsjord, som underviser piano i Nord-Aurdal, mener det er fordeler og ulemper med sammenslåing.

– Generelt er jeg for mindre enheter, men jeg ser at sammenslåing kan ha fordeler for kulturskolen. Utover det har jeg ikke tenkt så mye over det, sier hun.

Jan Erik Helleren, som dirigerer korps i Vestre Slidre, er redd noen lærere vil få enorm avstand til kulturskoleadministrasjonen og mellom stedene de må undervise.

– Samtidig ser jeg de positive argumentene. Men ennå er dette med sammenslåing i tåkeheimen for oss. Vi snakker lite om det på arbeidsplassen, og det kan jo bli andre løsninger enn én stor Valdres-kommune, påpeker han.

Føre var

Ifølge Kommunal Rapports oppdatering er 25 kommuner ferdige med å utrede sammenslåinger. Først ut er Vestfold-kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke. I februar vedtok kommunestyrene sammenslåing til kommunen som skal hete Sandefjord og ha 62 000 innbyggere. I Østfold har rådmennene lagt frem forslag som ser ut til å samle ti kommuner til én.

– De største endringene kan forventes å berøre ledere og administrativt ansatte. I tillegg vil ny arbeidsgiver ha behov for å harmonisere lønns- og arbeidsvilkår til sine ansatte, påpeker Trude Nordeng Rougnø, forbundssekretær i MFO.

Hun mener bred involvering av tillitsvalgte er avgjørende for å lykkes med en kommunesammenslåing. Hun frykter ikke at medlemmene vil miste jobbene ved sammenslåing.

– Det er viktig å sikre arbeidsplasser, passe på rettighetene og at alle beholder arbeid og stillingsstørrelse. Håpet er at sammenslåingene kan føre til utvidede stillinger i kulturskolene. Det er viktig at tillitsvalgte orienterer seg, at de er på vakt og er føre var, og at man interesserer seg for situasjonen sin, sier Rougnø.

Kommune-Norge

• Dagens struktur med 428 kommuner har stort sett vært uendret siden 60-tallet.

• Om lag 85 prosent av befolkningsveksten har skjedd i 20 byregioner.

• Gjennomsnittlig antall innbyggere i kommuner i dag er 12 000.Oslo er størst med 635 000 innbyggere, Utsira minst med 210.

Kilde: LO Aktuelt

Kommunereform

• Regjeringen ønsker større og mer robuste kommuner, enn dagens struktur med 428 kommuner.

• Kommunene har frist til neste vår med å vedta sammenslåinger.

• Ni av ti kommuner har startet arbeidet med reformen.

• Motstanden er størst i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere.

Kilde: LO Aktuelt