Fylkesdirektør for opplæring i Vestland om kuttforslagene: – Vi ønsker å opprettholde musikklinjene ⋆ Kontekst
PRESSET ØKONOMI: – Vi er nærmest utslitt. Egentlig ønsker vi å øke med en klasse på Langhaugen videregående skole i Bergen – det er den veien vi ønsker å gå, men det forutsetter penger, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune.
PRESSET ØKONOMI: – Vi er nærmest utslitt. Egentlig ønsker vi å øke med en klasse på Langhaugen videregående skole i Bergen – det er den veien vi ønsker å gå, men det forutsetter penger, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune. Foto: Vestland fylkeskommune

Fylkesdirektør for opplæring i Vestland om kuttforslagene: – Vi ønsker å opprettholde musikklinjene

Oppgaven har vært å foreslå kutt, men egentlig ønsker fylkesdirektør Bjørn Lyngedal å utvide tilbudet på musikklinjene. En kostbar satsing på elferger strammer det økonomiske grepet om andre fylkeskommunale oppgaver, mener han.

Fylkesdirektøren for opplæring og kompetanse i Vestland fylke understreker at ingenting er vedtatt ennå, og at forslaget om nedskjæringer i musikklinjene kun er definert som alternative kutt i budsjettet. Han mener situasjonen ikke er så dramatisk som den kan se ut.

– I tillegg til de konkrete forslagene til nedskjæringer i budsjettet, der musikk ikke er nevnt, har vi måttet komme med alternative kuttforslag der vi viser hvordan vi kan spare enda mer penger, sier Bjørn Lyngedal til Musikkultur på telefon fra Bergen.

• Les også: Møre og Romsdal: Foreslår å legge ned distriktsmusikerordningen og kutte drastisk i MDD-linjene

Tviler på at forslaget blir vedtatt

Alle aktiviteter som ikke er lovpålagt er i første omgang foreslått fjernet, slik som for eksempel psykologtjenesten. Lyngedal er tvilende til at forslaget om å kutte i musikklinjene blir vedtatt av politikerne.

– Men det viser hvor dramatisk det er for en fylkeskommune når man ikke har mulighet til å opprettholde de tilbudene man har. Politikerne og også vi i administrasjonen er veldig glad i musikktilbudet vårt, og ønsker å opprettholde det.

• Les også: Støtte til MDD-linjene i Møre og Romsdal: «En solidaritet vi ikke har opplevd maken til på mange år»

Kostbare elferger

Den dårlige fylkesøkonomien er ikke først og fremst et resultat av sammenslåingen til Vestland, ifølge Lyngedal.

– Politikerne har høye ambisjoner for elferger, og det å være tidlig ute med ny teknologi er en kostbar affære som går utover andre ting. Alt er gode tiltak, men det er en pengesekk som ikke strekker til, sier Lyngedal.

– Så dette budsjettet er ikke optimalt for dere som har utarbeidet det heller?

– Nei, vi er nærmest utslitt. Egentlig ønsker vi å øke med en klasse på Langhaugen videregående skole i Bergen – det er den veien vi ønsker å gå, men det forutsetter penger.

• Les også: Møre og Romsdal: Opprettholder klassene på MDD-linjene

Kjøp av elevplasser i andre fylker

Creo Vestland påpeker i et brev til fylkespolitikerne og i et innlegg på musikkultur.no at innsparingene ved å kutte i musikklinjene ikke blir like store som anslått i budsjettet. Grunnen er at man må regne med kjøp av musikklinjeplasser i andre fylker.

– Hva er din kommentar til det?

– Det er riktig at hvis vi ikke har et tilbud i vårt fylke, så må vi kjøpe elevplasser i andre fylker. Det forutsetter at det er ledige plasser, og ofte er det ikke det, for dette er et attraktivt tilbud. Vi vet også at det er veldig få elever som ønsker å flytte til andre fylker for å ta utdanning, så hvor mange dette vil gjelde, er vanskelig å anslå, sier Lyngedal.

– Uheldig? Ja

– Creo Vestland uttrykker også bekymring for kulturlivet i fylket, dersom kuttforslaget om musikklinjene blir vedtatt. Er det grunn til bekymring?

– Det er viktig at ungdom har mulighet til å konsentrere seg om den interessen de har gjennom ungdomsåra. Jeg vil tro at en eventuell nedskjæring av musikklinjene vil ha betydning. Om den vil være ødeleggende er vanskelig å si, men uheldig – ja, det er jeg helt enig i.

• Budsjett og økonomiplan vil være tema på møter i morgen og torsdag. Da vil man få sterke signaler på hva politikerne ønsker, men vedtak gjøres ikke før seinere i høst.