Frykter at folkemusikken forsvinner ⋆ Kontekst
KULTURARVEN I FARE: Eli Storbekken er bekymret for den begrensede kunnskapen om folkemusikk blant yngre generasjoner, og mener vi er i ferd med å miste vår kulturarv.
KULTURARVEN I FARE: Eli Storbekken er bekymret for den begrensede kunnskapen om folkemusikk blant yngre generasjoner, og mener vi er i ferd med å miste vår kulturarv. Foto: Karin Fajersson

Frykter at folkemusikken forsvinner

– De siste fem åra har det skjedd en dramatisk utvikling i studentenes kunnskap om tradisjonsmusikk, sier Eli Storbekken, som har undervist ved Ole Bull Akademiet i 30 år. 

Er folkemusikken på vei ut av skolen?

 

Folkesangeren er koordinator for seminaret «Klangen før fela», som arrangeres 12. til 14. februar på Riksscenen i Oslo. Målet er å øke interessen om og kjennskapen til urinstrumentene.

– Det er viktig å ta vare på disse instrumentene og folkesangen. Tradisjonsmusikken er en del av vår kulturarv, og den er i ferd med å forsvinne. Varsellampene bør for alvor lyse i skole- og utdanningsinstitusjonene nå, for allmennkunnskapen om folkemusikken i den yngre generasjonen, sier Eli Storbekken, en av landets fremste og mest erfarne folkesangere, for tida travelt opptatt med å ferdigstille en ny plate.

Skolen vektlegger ikke folkemusikk

– Jeg merker stor forskjell på studentene ved Ole Bull Akademiet nå, sammenlignet med for noen år siden. Kun få kjenner til folkemusikk når de starter studieløpet, kunnskapen om sjangeren er svært begrensa, forteller Storbekken.

Hun mener at årsaken er de estetiske fagenes marginale plass i skoleverket.

– Da jeg gikk på skolen var det mye sang. Vi lærte alle de gamle folkesangene. I dag brukes Youtube i musikkundervisningen, og fokuset er hovedsakelig på pop, sier hun, og legger til at dette ikke er lærernes feil:

– Vi kan ikke skylde på musikklærerne, tidsressursene er for knappe.

Tradisjonsmusikken er i ferd med å miste sin verdi for mennesker i Norge i dag, mener Storbekken.

– Folk fra andre kulturer har en sterk identitet knytta til sin musikkarv, her på berget blir den av mange sett på som en romantisk bondekultur med minimal verdi i samtida. For å kunne utvikle oss som kulturnasjon må vi kjenne våre røtter. Fortid, nåtid og framtid henger sammen, påpeker Storbekken.

Har plass til flere på kurs

Foreløpig er det i overkant av 60 påmeldte til seminaret «Klangen før fela», men Storbekken har plass til flere.

– Interessen er der, men det kan sitte litt langt inne å melde seg på et slikt kurs. Instrumentene er jo ikke så kjente, sier folkesangeren.

Påmeldingsfristen er satt til 5. februar.

Deltakerne kan lære å spille munnharpe, lur, bukkehorn, langeleik, eller seljefløyte, i tillegg til kveding. Kursene er lagt opp både for nybegynnere og øvede, og de påmeldte får muligheten til å kjøpe seg instrumenter, dersom de ønsker det. Men helga er ikke bare viet kurs. På Riksscenen blir det også foredrag, filmframvising og en rekke konserter.

– Blant annet plateslipp med Kvedarkvintetten, stor konsert på hovedscenen, ledet av Ole og Knut Aastad Bråten, og urframføring av bestillingsverket Tindr, med Karl Seglem Band, forteller Storbekken.