Frøydis Ree Wekre og Erling Dahl jr. har blitt riddere ⋆ Kontekst
Notis

Frøydis Ree Wekre og Erling Dahl har blitt riddere

To musiker-utnevnelser til Ridder av 1. klasse av den kongelige St. Olavs Orden.

Musikere Frøydis Ree Wekre og Erling Dahl har begge blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av den kongelige St. Olavs Orden.

Wekre og Dahl mottar utmerkelsen for deres innsats for norsk musikkliv.

I en pressemelding fra Bente Rognsaa og Eirik B. Haaland, som fremmet søknaden til Wekre, heter det:

Hornist Frøydis Ree Wekre har vært en frontfigur i norsk kulturliv de siste 60 årene. Hun har gjennom hele sin yrkeskarriere vært et forbilde for musikere og pedagoger, en karriere hun fremdeles holder i hevd i en alder av 80 år.

Hun har vært synlig både på TV og i radio, som musiker, underholder og debattant. Hennes navn er viden kjent langt utover Norges grenser som en av kultur-Norges største eksportartikler, med en bred palett av innspilt og tilegnet musikk, samt en mengde publikasjoner i forskjellige formater. I tillegg har hennes virke som lærer og pedagog næret hele kloden med velkvalifiserte musikere.

Erling Dahl jr. var i en årrekke direktør ved Edvard Grieg Museum på Troldhaugen. Han har vært sterkt involvert i programkomiteen og styret for Bergen Filharmoniske Orkester og som rådgiver for Festspillene i Bergen, og beskrives av SNL som «en sentral skikkelse i norsk musikkliv i en årrekke».

Dahl er cand.phil. med pedagogikk og musikk som kjernefag. Han har vært lærer i grunnskolen, spilt flere hundre skolekonserter i Rogaland, og i ti år var han ansatt ved Rogaland Musikkonservatorium.