Fortsatt uavklart om pensjon i orkestrene, teatrene og Operaen. Koronapandemien sørger for avlyst mekling i kultursektoren ⋆ Kontekst

Fortsatt uavklart om pensjon i orkestrene, teatrene og Operaen. Koronapandemien sørger for avlyst mekling i kultursektoren

Pensjonsspørsmålet forblir uløst for de ansatte i orkestrene, teatrene og Operaen. Meklingen som var planlagt 11. januar er avlyst på grunn av pandemien.

Orkestrene, teatrene og Operaen får heller ikke i dette tariffoppgjøret landet en ny pensjonsordning. De ansatte i sektoren har hatt en midlertidig innskuddspensjonsordning siden 2016. Meklingen som var planlagt 11. januar er nå avlyst på grunn av koronapandemien.

– Pensjonsordningen kan bli tema i mellomoppgjøret i år, hvis en av partene krever det. Hvis ikke, vil spørsmålet om pensjon på nytt komme opp i hovedoppgjøret i 2022, forteller Tore Walmsnæss, avdelingsleder i Creo og leder av Creos forhandlingsutvalg.

• Les også: TARIFF: Denne uka står det om pensjon i orkestrene. I Trondheim er de blitt enige om hybridpensjon

Smittevernhensyn avgjorde

Etter at Riksmekleren anmodet partene om å avlyse meklingen, har LO Stat og forbundene og Spekter blitt enige om å ta opp igjen tråden under det ordinære tariffoppgjøret til våren.

– Vi gjør dette av smittevernhensyn. Å samle så mange mennesker over såpass lang tid ville vært så i strid med råd og veiledninger fra myndighetene, at det ikke var klokt. Også av hensyn til oss som skal delta, sier nestleder Lise Olsen i LO Stat.

• Les også: Tariffoppgjøret i Oslo kommune: Arbeidstakere får endelig rett til å forhandle om pensjon

Sluttfører resten av forhandlingene i morgen

I morgen, fredag 8. januar, skal Creo, Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL) sluttføre forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om den såkalte teateroverenskomsten. Her tar partene for seg det som ikke dreier seg om pensjon. I Operaen forhandler forbundene separat med arbeidsgiver. Forhandlingene i morgen er digitale og skal etter planen være ferdige på mandag.

– Vi har noen tekstlige krav om endringer og justeringer, spesielt i operaoverenskomsten, og ønsker å få i gang prosesser med arbeidsgiver knytta til spesifikke yrkesgrupper, forteller Tore Walmsnæss i Creo.

– Mer konkret kan jeg ikke være nå, men vi håper å få en dialog med arbeidsgiversiden om disse punktene, sier han.

Samtidig må partene bli enige om innretningen på lønnsreguleringen.