Fortsatt farlig å være musiker ⋆ Kontekst
FEIRER MUSIKALSK YTRINGSFRIHET: I dag arrangeres Music Freedom Day over hele verden. I Oslo markeres dagen med konsert i Kulturkirken Jakob.
FEIRER MUSIKALSK YTRINGSFRIHET: I dag arrangeres Music Freedom Day over hele verden. I Oslo markeres dagen med konsert i Kulturkirken Jakob. Foto: Illustrasjon fra plakat

Fortsatt farlig å være musiker

I dag markeres Music Freedom Day over hele verden. Frihet til å uttrykke seg gjennom musikk er ingen selvfølgelighet. I 2013 har Freemuse registrert 109 tilfeller av angrep på musikere.

Dette inkluderer 19 musikere som er blitt drept på grunn av sine musikalske ytringer, 18 som er blitt fengslet, og en rekke som har opplevd å få trusler, er blitt sensurert og bortført.

17 land markerer

Freemuse er en organisasjon som jobber mot sensur og for ytringsfrihet i musikken. Organisasjonen har tatt initiativ til Music Freedom Day, som arrangeres 3. mars hvert år. I dag markeres musikeres rett til å ytre seg i 17 land, deriblant Norge. Her har Kulturkirken Jakob og Oslo World Music Festival tatt initiativ til en konsert med artisten Dina El Wedidi og ensemblet Mazaher, et møte mellom ung og tradisjonell egyptisk kvinnesang. Egypt er et land der konservative krefter nå setter kvinners utøvende scenekunst under press.

Oppfordrer Norge til å ta grep

I forrige uke overleverte artisten Deeyah på vegne av Safemuse, Freemuse og Fuuse et notat til utenriksminister Børge Brende. Notatet er støttet av NOPA og MFO, og er et innspill til stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken. I notatet oppfordres det til at Norge i sin strategi for utenriks- og utviklingspolitikken de kommende årene inkluderer:

• Å forsvare og å fremme kunstnerisk ytringsfrihet som et prioritert område på lik linje med menneskerettighetsarbeidet i andre sektorer.

• Å støtte organisasjoner som overvåker og dokumenterer brudd på kunstnerisk ytringsfrihet, og som forsvarer og fremmer kunstneres menneskerettigheter på lik linje med støtte til menneskerettighetsarbeid i andre sektorer.

• Å støtte forskning og utviklingsarbeid i sektoren kunstnerisk ytringsfrihet.

Norge kunne i grunnlovsjubileumsåret 2014 ta et viktig globalt steg videre i dette arbeidet og etablere et internasjonalt senter for kunstnerisk ytringsfrihet. Et slikt senter kunne omfatte overvåking og dokumentasjon, forskning og utvikling/utdanning, friby- og residensprogrammer.

Fakta

Safemuse: Norsk organisasjon som jobber for etableringen av en fribyordning for musikere.

Fuuse: Produksjonsselskap innen film, kunst og musikk, drevet av artisten, produsenten og menneskerettighetsaktivisten Deeyah.

Freemuse: Internasjonal organisasjon som jobber for musikeres ytringsfrihet.