– Forsvaret har ikke råd til fem korps ⋆ Kontekst
VIL LYTTE TIL INNSPILL: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under dagens pressekonferanse.
VIL LYTTE TIL INNSPILL: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under dagens pressekonferanse. Foto: Marte Bjerke

– Forsvaret har ikke råd til fem korps

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anbefaler å samle Forsvarets Musikk på ett sted og å redusere antall musikere fra dagens 153 til maks 100.

Forsvarssjefen vil ikke si noe om hvor den nye enheten bør lokaliseres.

– Dette er noe musikkinspektøren skal arbeide videre med. Kuttet vi foreslår tilsvarer to av fem korps. Man kan vurdere å opprettholde tre separate enheter, eller samle dem i én musikkenhet. Dette vil kunne bidra til et sterkere musikkfaglig miljø, sier Haakon Bruun-Hanssen til Musikkultur, og legger til at én enhet vil innebære mer reisevirksomhet for musikerne.

– En helhetsvurdering

Salen var full av pressefolk og uniformskledde da Bruun-Hanssen i dag la fram sitt fagmilitære råd for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Lekkasjer har varslet at forsvarssjefen kom til å foreslå store kutt i Forsvarets Musikk. Dette ble bekreftet i dag.

Forsvarets Musikk utgjør en liten del av Forsvarets totale budsjett.

– Hvorfor kutte her?

– Dette er en del av en helhetlig vurdering av Forsvarets virksomhet. Målet vårt var å foreslå en nøktern struktur for framtida. Det er nødvendig å redusere i alle av Forvarets virksomheter, også i Forsvarets Musikk, sier Bruun-Hanssen til Musikkultur.

– Er det viktig for Forsvaret å ha en avdeling for kultur?

– Ja, absolutt. Musikkorpsene er viktige bidragsytere både innad i Forsvaret og i samfunnet for øvrig. Men vi har ikke råd til å ha fem korps. Forsvarets Musikk må bli noe mindre enn det er i dag, sier forsvarssjefen.

Les også: MFO: Forsvarssjefen glemmer å forsvare kulturen

– Vil lytte til innspill

Dette står i forsvarssjefens fagmilitære råd, som har fått navnet «Et forsvar i endring»: «Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon viderefører sine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres. Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted. Antallet årsverk i Forsvarets Musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag.»

I 2009 kom stortingsmeldingen «Kultur å forsvare», som tar til orde for å bevare og styrke Forsvarets Musikk.

På spørsmål fra Musikkultur om forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kommer til å ta hensyn til denne stortingsmeldingen i det videre arbeidet med det fagmilitære rådet, svarer hun:

– Vi skal bygge på veldig mange ulike analyser og vurderinger, og vi vet at det vil komme mange og tydelige innspill. Vi vil ha åpne kanaler inn. Alle innspill tas med i vurderingen.

Under pressekonferansen understreket hun at departementet ønsker og vil lytte til innspill. Men:

– Noe må også nedprioriteres. Vi må tørre å ta tøffe og til tider upopulære beslutninger, sa hun.

Fristen for innspill på det fagmilitære rådet er 9. november. Eriksen Søreide inviterer også til dialogmøter for kommuner og fylkeskommuner 16. og 17. november.

Idag er det 153 musikere ansatt i Forsvarets Musikk. Dessuten fem personer tilsammen som jobber med administrasjonen i korpsene og seks som jobber med administrasjon sentralt.

Les også: Vil han legge ned militærkorpsene?