Forsvarer nedskjæringene i Forsvarets musikk ⋆ Kontekst
Stortingets vilje: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener «de strukturelle grepene» som nå tas i Forsvaret er en oppfølging av Stortingets beslutninger.
Stortingets vilje: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener «de strukturelle grepene» som nå tas i Forsvaret er en oppfølging av Stortingets beslutninger. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Forsvarer nedskjæringene i Forsvarets musikk

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forsvarer nedskjæringene i Forsvarets musikk, og ser ingen grunn til å legge korpsene direkte under Forsvarsdepartementet.

30. april sendte stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) et spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om kuttene i Forsvarets musikk. Les mer om nedskjæringene her.

Spørsmålet Øvstegård stilte var: «Forsvarsledelsen har bestemt at Forsvarets musikk (FMUS) skal kuttes med åtte musikerstillinger og fire dirigenter. I Forsvarets langtidsplan og merknader i inneværende statsbudsjett kommer det fram at et flertall på Stortinget støtter en intensjon om å opprettholde FMUS med antall korps og kunstneriske stillinger. Mener statsråden at nedskjæringene er i tråd med stortingsflertallets ønske, vil han ta initiativ til å stoppe nedskjæringene, og er det aktuelt å underlegge FMUS direkte under Forsvarsdepartementet?»

– En oppfølging av Stortingets beslutninger

I dag kom svaret fra Frank Bakke-Jensen (H). Han skriver:

«De strukturelle grepene som nå skjer i FMUS er en oppfølging av Stortingets beslutninger og Forsvarsdepartementets oppdrag til Forsvaret.» Og: «Nedbemanningen beskrives av Forsvaret som musikkfaglig forsvarlig. Noen musikergrupper er sårbare, men kan ved behov benyttes på tvers av korpsene og eventuelt forsterkes. Jeg har i tidligere svar på spørsmål fra samme stortingsrepresentant uttrykt at nedleggelsen av musikkinspektoratet og etableringen av en felles, effektivisert ledelse vil kunne påvirke organiseringen og sammensetningen av de enkelte korpsene. Min vurdering er at løsningen som nå foreligger er hensiktsmessig. Den gir en god balanse mellom ledelse/administrasjon og profesjonelle musikere. Løsningen tar også høyde for samarbeid og gjensidig støtte mellom korpsene og innleie av dirigenter og musikere for kortere eller konkrete engasjementer. Jeg finner derfor ikke grunn til å gjøre om på Forsvarets beslutning om justeringer i FMUS’ organisasjon.»

• Les også: Politisk støtte til Forsvarets musikk

– Ikke hensiktsmessig å skille ut korpsene

Til spørsmålet om det er aktuelt å legge militærkorpsene direkte under departementet, skriver han:

«Når det gjelder spørsmålet om mulig organisasjonsmessig tilknytning til Forsvarsdepartementet, har dette ikke vært vurdert. Jeg anser en slik løsning til å være verken ønskelig eller hensiktsmessig. Å skille ut korpsene i en egen enhet vil ikke endre premisset om at vi må prioritere ressursene og effektivisere driften. De tillitsvalgte gir uttrykk for at korpsenes forsvarstilhørighet har stor betydning, og at det er viktig for deres identitet og videre utvikling at de er en del av og representerer Forsvaret.»