Første norske studie om kultur og dødelighet: Deltakelse i kulturaktiviteter reduserer risikoen for tidlig død ⋆ Kontekst
Foto: iStock/Illustrasjonsfoto

Første norske studie om kultur og dødelighet: Deltakelse i kulturaktiviteter reduserer risikoen for tidlig død

– Å tilrettelegge for at folk deltar i kulturaktiviteter vil være med på å redusere risikoen for tidlig død i befolkningen, og vil i så måte være et viktig tiltak for folkehelsa, sier stipendiat Bente I. Løkken ved NTNU og Nord universitet.

For første gang i Norge er det publisert en studie som viser at kulturdeltakelse, både som tilhører og som aktiv deltaker, påvirker dødelighet blant nordmenn.

Bente I. Løkken er førsteforfatter på artikkelen som er publisert i «Journal of Epidemiology & Community Health».

Dette skriver Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg på sine nettsider. NRK Trøndelag har også omtalt saken.

• Les også: WHO-rapport slår fast: Kunst spiller en betydelig rolle for fysisk og psykisk helse

Bredt spekter av kulturaktiviteter sett i sammenheng med dødelighet

Bakgrunnen for studien er data fra den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, der nordtrøndere har oppgitt deltakelse i et bredt spekter av kulturelle aktiviteter. Denne informasjonen er satt i sammenheng med dødelighet over en åtteårsperiode.

• Les også: Musikk bidrar til å bygge opp hjernen til for tidlig fødte babyer

Risikoen for tidlig død ble nærmest halvert ved menighetsarbeid

Kulturaktivitetene som ble målt var delt i to kategorier: Mottakelige (der man er tilskuer/tilhører) og utøvende (der man selv utfører). Kulturaktivitetene som ble tatt med var museum/kunstutstilling, konsert/teater/film, gå i kirke/bedehus, sportsarrangementer, eller utføre organisasjonsarbeid/klubbdeltakelse, musikk/sang/teater, menighetsarbeid, utendørsaktiviteter og dans.

– Vi ser at alle kulturaktivitetene reduserer risikoen for dødelighet, med unntak av å være tilskuer på sportsarrangementer. Utendørsaktiviteter reduserer risikoen for død med 30 prosent, med lik effekt hos kvinner og menn, forteller Løkken.

– På noen av kulturaktivitetene er det stort utslag. Faktisk ser vi at risikoen for tidlig død nærmest ble halvert hos kvinner som deltok i menighetsarbeid, sammenlignet med kvinner som ikke deltok i denne typen arbeid, sier Løkken.

Utøvende virksomhet ser ut til å ha lik effekt på kvinner og menn, mens kulturaktiviteter der man er tilhører reduserer risikoen for tidlig død blant menn.

• Les også: Dans og musikk gir økt livskvalitet for demenssyke

Små mengder kulturaktivitet reduserer også risiko for tidlig død

Studien viser at man ikke nødvendigvis må delta så ofte for at det skal ha en effekt på dødeligheten. De som oppga at de deltok på inntil én utøvende aktivitet i uka, reduserte risikoen for tidlig død med 30 prosent. Dersom frekvensen økte til mellom to til maks fem ganger per uke, ble risikoen redusert med 36 prosent.

De som oppga at de deltok på inntil én aktivitet, reduserte risikoen for tidlig død med 28 prosent. For dem som deltok i tre til fem aktiviteter, ble risikoen redusert med hele 44 prosent, sammenlignet med dem som ikke deltok. Dette gjelder både kvinner og menn.