Forslag til lettelser av smittevernrestriksjoner for arrangementer ⋆ Kontekst
Notis

Kutlrurorganisasjoner med forslag til lettelser av smittevernrestriksjoner for arrangementer

Fredag sendte Creo, Virke, Spekter, NTO, NKA og Norske kulturhus et nytt brev til regjeringen angående smitterestriksjonene. I brevet ber de regjeringen likebehandle kulturarrangementer med andre virksomheter.

– I drift av disse virksomhetene er den enkelte bedriften som fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Dette må også gjelde for kulturbransjen sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian i en pressemelding.

I brevet står det blant annet:

«Vi er glade for å registrere at regjeringen nå har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å vurdere konkrete forslag til forskrift om hvordan koronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder. Videre at regjeringen har igangsatt et arbeid for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte.

[…]

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller, kjøpesentre, butikker, bingohaller, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Vi tillater oss å minne om at vi gjerne møter regjeringen og helsemyndighetene for å diskutere hvordan tiltakene kan justeres på en måte som både ivaretar smittevernfaglig og arrangementsfaglig kompetanse, og som viser aktørene i kulturbransjen en tilstrekkelig grad av tillit.»