Føre eget regnskap? ⋆ Kontekst

Føre eget regnskap?

Det er ikke nødvendigvis så vanskelig å føre eget regnskap. Musiker Sturla Eide har alltid ført sitt. Finn ut om det passer for deg.

Hvis du vurderer å begynne å føre regnskapet ditt selv, er tida inne nå for å begynne å sondere og finne ut av om du skal gjøre det, og i så fall hvordan. Dessuten for å prøve å finne ut hvilket regnskapsprogram som passer for deg. Det finnes gode hjelpemidler å ta i bruk, og 1. januar er eneste fornuftige oppstartsdato. Et regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember og det kan være vanskelig og uoversiktlig å begynne å føre regnskapet midt i året.

Regnskapsplikt?

du føre regnskap? Det er forskjell på årsregnskap og bokføring. Alle enkeltpersonsforetak har i utgangspunktet bokføringsplikt. Du har altså en plikt til å holde oversikt over inntekter og utgifter på en måte som gjør at andre kan få pålitelig informasjon om økonomien din. Det betyr at det er smart å føre et regnskap. Du er lovpålagt å være à jour med bokføringa hver fjerde måned. Hvis du har færre enn 300 bilag i året, holder det at du er à jour slik at du kan levere momsrapporter og selvangivelse i tide.

Som enkeltpersonsforetak skal du ha ganske høy aktivitet for å være forplikta til å levere et fullstendig årsregnskap til Brønnøysundregistret, eller involvere en revisor. Men du skal uansett levere selvangivelse. Hvis du har omsetning over 50 000 kroner, er du pliktig til å levere næringsoppgave sammen med selvangivelsen, og opplysningene i næringsoppgaven skal være korrekte og dokumenterte. Det kan fort lønne seg å føre regnskap fortløpende.

Fordeler

Musiker og kulturskolelærer Sturla Eide sier han alltid har ført eget regnskap som profesjonell musiker. Simpelthen for å ha oversikt over økonomien.

– Gevinsten er et ordentlig regnskap. Som profesjonell vil oversikten tydeliggjøre hvilke grep man eventuelt bør ta og hvis du velger å bruke dataløsninger, vil de gi enkel tilgang til årsregnskapet for flere år bakover. Dette er veldig greit, også hvis man skulle få spørsmål fra ligningsmyndighetene. Jeg tror regnskapsfører er et unødvendig ledd for enkeltpersonforetak, for man er uansett personlig ansvarlig. Det skjer også mye spennende på programvarefronten som forenkler regnskapsføringen. Hvis man føler seg tryggere med regnskapsfører eller revisor, er det jo greit å støtte seg på, men man kan likevel ikke kjøpe seg vekk fra ansvaret, sier Eide.

Han synes at de som vurderer å føre eget regnskap bare bør gjøre det.

– Det handler om kontroll og oversikt. Hvis du får henvendelser fra myndighetene kan du gi dem svar, du får mindre overraskelser med restskatt og slikt og hvis du bruker dataverktøy, så krever det bare et par timinutters økter i uka, så er du à jour. Eide sier at det ikke er så vanskelig å føre regnskap for en enkel økonomi som et enkeltpersonforetak.

– Bruk litt tid på å finne en plattform som passer deg og sett i gang fra januar. Mange som fakturerer kjenner til faktureringstjenester som for eksempel Send Regning. På mange måter er slike tjenester godt på vei et regnskap i seg selv, bortsett fra at en mangler utgiftsdelen, sier Eide.

Fradrag: Hjelp finnes

Ett av de største temaene for mange med enkeltpersonforetak handler om skattefradrag. Her kan ikke regnskapsprogrammene hjelpe deg, men det finnes andre hjelpemidler. Eide beroliger med at en telefon til ligningsmyndighetene kan være til stor hjelp og sjelden er så skummel som man skulle tro. Det hjelper å ha satt seg litt inn i hva man vil vite på forhånd.

– Vi MFO-medlemmer får dessuten Otto Risangers hefte hvert år med strålende veiledning og gode beskrivelser av eventuelle gråsoner, sier Eide.

Teknologisk hjelp

Hvis du velger å føre regnskap selv, er det i dag nesten en selvfølge at du bruker et regnskapsprogram. Det finnes en rekke regnskapsløsninger som er tilrettelagt for små bedrifter og enkeltmannsforetak – og norske forhold. Det finnes løsninger for både Mac og PC, og ikke minst løsninger som ligger på nett og kan brukes fra alle typer datamaskiner og nettbrett. Det viktige er å forsikre deg om at programmet du bruker er tilrettelagt for norske lover. Du bør også begynne med å bestemme deg for om du vil bruke en løsning som ligger på nett, eller en som du legger inn på maskinen din. Det vil oftest ikke gå an å flytte data mellom programmene. Det finnes flere ulike løsninger, og dukker stadig opp nye og gamle blir forbedret. Du kommer langt med et google-søk.

Det er fortsatt i orden å føre regnskap med penn og papir, men du får mye hjelp av programmene og slipper å gjøre mange av utregningene og beregningene selv. Og når du blir litt mer avansert, kan dataprogrammene sortere regnskapspostene opp mot selvangivelsen. Det finnes også tjenester som synkroniserer dette mot Altinn, slik at man kan levere selvangivelsen direkte fra programmet.

Passer ikke for alle

Men bør man føre regnskapet selv?

Tja, mener Pål Stavrum. Han har 20 års erfaring som gründer, daglig leder, redaktør og kurs- og foredragsholder. Han holder kurs i økonomi for enkeltpersonsforetak, blant annet for MFO-medlemmer, og driver nettstedet miniforetak.no, som gir råd til bitte små bedrifter. Han sier at han for de fleste vil anbefale å kjøpe regnskapstjenester.

– Jeg mener på generelt grunnlag at regnskapsføring er noe man bør overlate til profesjonelle. Jeg synes man først og fremst skal konsentrere seg om kjernevirksomheten. Så bør man sørge for fakturering selv, som gir noenlunde god oversikt, man bør ta godt vare på bilag og ordne dem i system, og overlate selve bokføringa til en regnskapsfører, sier Stavrum. Han førte selv sitt eget regnskap de første fem årene han drev enkeltpersonforetak.

– Så overlot jeg det til en regnskapsfører. Det angret jeg ikke på, sier Stavrum.

Men han sier at det ikke er noe i veien for å føre regnskap selv hvis man vil.

– Hvis den næringsdrivende har stor interesse for tall og regnskapsføring kan det naturligvis stille seg annerledes, sier han.

Har regnskapsfører

Gitarist Staffan William-Olsson velger å bruke regnskapsfører. Han er fast medlem i bandet The Real Thing, og har enkeltpersonforetak ved siden av.

– The Real Thing må ha regnskapsfører grunnet momsplikt og lignende, derfor er det både praktisk og enkelt at min selvangivelse blir ført i samme slengen. Det er liksom ikke noe komplisert ved det. Jeg bruker Sendregning.no og samler kvitteringer som jeg sorterer og da er mesteparten av jobben gjort, sier William-Olsson.

Mer informasjon finner du for eksempel på altinn.no, regnskapsweb.no og miniforetak.no.

Fordeler ved å føre eget regnskap:

• Du har full oversikt over økonomien i firmaet (og kanskje bedre over privatøkonomien også)

• Du lærer noe både om økonomi og orden

• For noen vil det være direkte interessant å gjøre føringene.

Ulemper ved å føre eget regnskap:

• Du bruker tid som du kunne brukt på musikken

• Du må bruke noe tid på å holde deg oppdatert på enkelte lover og regler.