Forbundslederen om Kontekst: – Vi trenger et tydelig og kraftfullt tidsskrift ⋆ Kontekst
Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo
Foto: Ihne Pedersen / Creo
Kommentar

– Vi trenger et tydelig og kraftfullt tidsskrift

En hilsen fra forbundsleder Hans Ole Rian.

Da Creos forbundsstyre besluttet å legge om Creos medlemspublikasjon – tidligere kjent som Musikkultur – var det for å reflektere den endringen som Creo selv er midt inne i. Gamle MFO var kjent som musikernes organisasjon. Og dette selv om mange andre yrkesgrupper hadde kommet til i årenes løp; dansere, sufflører, inspisienter, pedagoger i mange kunstfag og mange andre. Og nå i de siste årene; scenografer, lyd- og lysdesignere, lyd- og lysteknikere og flere til.

Men vi er fremdeles de kreative, de skapende og de som er en del av kunst- og kulturfeltene sin organisasjon, bare større, bedre og tydeligere. Navneskiftet til Creo viste for omverdenen hva vi står for og hva vi er, og spesielt gjennom koronakrisen beviste vi at vi makter å drive igjennom store reformer og ordninger for alle våre medlemmer, uansett kunstart og yrkestilknytning.

Fremtiden vil også gi oss store muligheter til å stå frem som den mest synlige, tydeligste og kraftigste kulturorganisasjonen i landet. Og til det trenger vi en tydelig og kraftfull publikasjon som kan sette Creos arbeid inn i en sammenheng, noen til å gi bakgrunnene for våre medlemmers arbeid, noen til å gi relevans til forståelser og tolkninger.

Mitt håp er at Kontekst kan gi felles kunnskap om våre medlemmers situasjoner og verdier, beskrive de rammene våre medlemmer og vårt kulturliv omgis av, og gi oss innsikt og innblikk. Men samtidig motstand, til refleksjon og ny kunnskap.