Flere musikklinjer trues: Mulig nedleggelse av musikk, dans og drama ved kjent Trøndelag-skole ⋆ Kontekst
Kan ikke bare måles i kroner og øre: Styrelder i Creo Trøndelag, Tollef Østvang, understreker alle de positive og ofte lite målbare ringvirkningene av en MDD linje.
Kan ikke bare måles i kroner og øre: Styrelder i Creo Trøndelag, Tollef Østvang, understreker alle de positive og ofte lite målbare ringvirkningene av en MDD linje. Foto: Peter Gannushkin

Flere musikklinjer trues: Mulig nedleggelse av musikk, dans og drama ved kjent Trøndelag-skole

Fylkesrådmannen i Trøndelag har lagt fram et forslag om å fase ut MDD ved Orkdal vgs.

– Forslaget kom som et sjokk, sier plasstillitsvalgt for Creo, Halldis Flakne.

– Hvis slike tilbud blir fjernet, kommer de aldri tilbake. Det er så viktig for det lokale kulturliv at det finnes en lokal MDD-linje.

Støtteerklæringene fra folk i fylket var overveldende.

– Det var som en bølge. Vi fikk reaksjoner fra gamle elever, fra kommuner, kulturlivet og fra næringslivet i hele fylket. Det viser hvor viktig et slikt tilbud er, og det kan rett og slett ikke måles i kroner og øre. Vi må heller ikke glemme at en slik utfasing betyr at to lærerstillinger blir overflødige, sier Flakne.

Flere MDD-linjer truet av nedlegging

Styreleder i Creo Trøndelag, Tollef Østvang, sier at situasjonen er som et ekko fra den nylig avvergede nedleggingen av MDD-linjen ved Nord Østerdal videregående skole.

– Slike linjer er så utrolig viktige for det lokale kulturlivet rundt omkring. Orkdal er det eneste tilbudet av denne typen i Trøndelag sør for Trondheim. Det argumenteres med økonomi, men jeg mener satsing på kunst og kultur er en meget billig investering med stor betydning og utbytte for både lokalsamfunn og lokalt næringsliv, og som samtidig støtter opp under viktige elementer som likestilling, mangfold og ytringsfrihet, sier Østvang.

Han nevner også at man bør se på om hvorvidt eventuell nedgang i antall søkere kan ha sammenheng med pandemien.

– Rekruttering av elever til slike linjer henger tett sammen med eksponering gjennom kulturelle opplevelser i form av konserter og andre arrangementer og tilbud, og det er det jo ikke så mye av i disse tider.

MDD-linjene samarbeider med hele kulturlivet

– Vi har godt samarbeid med kulturskolen, mange elever er drivkraft ved UKM, lærerne deltar i det lokale kulturliv og ikke minst betyr dette videre at flere av elevene kommer tilbake til bygda etter endt utdannelse, sier Per Anders Emilsen. Han er fagansvarlig ved Orkdal vgs.

Han påpeker at det å skulle bo på hybel i Trondheim for å kunne gå på en videregående skole, rett og slett er vanskelig fordi de er så unge når de begynner.

– Det er allerede slik at flere elever hos oss har lang skolevei. Det vil kunne bety at færre velger kunstfag, sier Emilsen.

Utgangspunktet for nedleggingsforslaget har sine røtter i at antallet elever er litt for lite.

– Skolen har kapasitet til totalt 45 elever fordelt på tre trinn. I dag er det totalt 30 elever og ifølge rektor på skolen dekker ikke dette kostnadene ved en slik linje, sier Emilsen.

Det er stykkprisfinansiering pr. elev som er modellen ved skolen. Popartisten Hanne Mjøen og MGP-finalist Imerika er blant de med bakgrunn fra musikklinjen ved Orkdal vgs.

Les også: Nord Østerdal videregående skole reddet