Flere MFO-medlemmer – og de tjener bedre ⋆ Kontekst
Tror på vekst: Jeg tror økningen kan fortsette i mange år til. Fortsatt er det mange i våre bransjer som ikke er organiserte og det synes jeg er leit, sier MFO-leder Hans Ole Rian.
Tror på vekst: Jeg tror økningen kan fortsette i mange år til. Fortsatt er det mange i våre bransjer som ikke er organiserte og det synes jeg er leit, sier MFO-leder Hans Ole Rian. Foto: asamaria.com

Flere MFO-medlemmer – og de tjener bedre

2016 ga ny medlemsrekord for Musikernes fellesorganisasjon. Antallet medlemmer øker og flere av dem tjener bedre.

Ved årsskiftet hadde MFO 8375 medlemmer. Det er 178 flere enn for ett år siden.

– Vi hadde et mål om å øke med 300 medlemmer, så vi er ikke helt fornøyde, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

– Det som er gledelig er at kontingent-inntektene øker, noe som betyr at medlemmene tjener bedre enn før. Vi ser at flere av de nye medlemmene tilhører de høyere inntektsklassene, samtidig er det mange av de som allerede er medlem som øker inntekten.

Tror økningen fortsetter

Med unntak av ett år har MFO økt medlemsmassen årlig siden forbundet ble startet for 16 år siden. Forbundsstyret har vedtatt en målsetting på 300 nye medlemmer også i 2017.

– Jeg tror økningen kan fortsette i mange år til. Fortsatt er det mange i våre bransjer som ikke er organiserte og det synes jeg er leit. Vi må bli flinkere til å forklare for folk som jobber med musikk og kultur at det har en stor verdi å stå sammen. Jeg vil oppfordre alle medlemmer og tillitsvalgte til å spørre de som er uorganiserte om de vil bli medlemmer. Bare det å stille det spørsmålet kan gi oss mange hundre nye medlemmer, sier Hans Ole Rian.

Foto:

Flere teknikere

Økningen på 178 medlemmer det siste året har skjedd i de fleste bransjer, ifølge Rian. Både blant utøvende musikere, pedagoger, kirkemusikere, komponister, dansere, produsenter, arrangører og konsertteknikere.

– Vi har fått inn en del ekstra teknikere etter at vi i fjor satte ned en gruppe som har sett på utfordringene i bransjen. Det er mye useriøsitet og lange arbeidsdager på dette feltet, så det er gledelig å se at flere har meldt seg inn, og det strømmer fremdeles inn nye, forteller forbundslederen.

For å tiltrekke seg flere medlemmer vurderer MFO å skifte navn til noe mindre musikerspesifikt.

– Dette ønsker vi debatt om og håper medlemmene våre kommer med sine synspunkter og forslag fram mot landsmøtet i 2018, sier Hans Ole Rian.