Flere juleforestillinger er utsatt. Partene i streiken viser ingen tegn til bevegelse. – Det har begynt å bli kritisk for oss, sier Oslo Nye. ⋆ Kontekst
Suksessforestillingen Snøfall på Oslo Nye er blant forestillingene som står i fare for å bli avlyst. Her oppsetningen i 2020.
Suksessforestillingen Snøfall på Oslo Nye er blant forestillingene som står i fare for å bli avlyst. Her oppsetningen i 2020. Foto: Lars Opstad

Flere juleforestillinger er utsatt. Partene i streiken viser ingen tegn til bevegelse. – Det har begynt å bli kritisk for oss, sier Oslo Nye.

Teatrene kan tape millionbeløp.

Kulturstreiken

Streiken i kultursektoren fortsetter. 1. oktober gikk enda flere ansatte ved landets kulturinstitusjoner ut i streik. Nå er det fare for ytterligere utsettelser eller avlysninger av oppsetningene som flere teatre og orkestre beror seg på økonomisk: Juleforestillingene.

– Det er juleforestillingene som skal redde hele året, sier administrerende direktør ved Oslo Nye, Jan Beckmann.

Ifølge Beckmann er det mange millioner kroner som står på spill for Oslo Nye, dersom fjerde sesongen av suksessoppsetningen Snøfall blir avlyst. Premieredato er nå satt til 11. november.

• Les også: Slik snakker du med barna om streik

– Det har begynt å bli kritisk for oss. Dersom det ikke blir en avklaring på streiken denne uken eller neste uke, blir vi nødt til å skyve på premieredatoen. Foreløpig opprettholder vi premieredato, men man kan se for seg at denne blir skjøvet på – som er første skritt. En full avlysning er det absolutt verst tenkelige, sier Beckmann.

Hos Oslo Nye er verkstedene og de tekniske avdelingene stengt på grunn av streiken. Teatret er også inne i en kritisk fase med tanke på oppsetninger på nyåret.

– Skadevirkningene er virkelig store, sier Beckmann.

Frykter omdømmesvikt

For Oslo Nye er julen den viktigste tiden på året sammen med musikalforestillingene på vårparten – som ble avlyst på grunn av pandemien.

Beckmann frykter et omdømmeproblem for Oslo Nye og de andre teatrene som er rammet av streiken.

Oslo Nyes adm.dir. Jan Beckmann håper publikum ikke forsvinner fra teatrene.
Oslo Nyes adm.dir. Jan Beckmann håper publikum ikke forsvinner fra teatrene. Foto: Tomas Kvitvik

– Jeg håper at publikum ikke gir oss opp nå. Det er viktig for oss å si at tilbudet vårt er der, sier han.

Ifølge Beckmann er det imidlertid fremdeles stor interesse for juleforestillingene.

– Vi selger godt med billetter, så publikumsinteressen er der. Men da gjør det enda vondere å eventuelt måtte avlyse forestillinger.

Direktøren har forståelse for begge sider av saken, og sier at ledelsen har god dialog med alle ansatte, både de som streiker og de som ikke gjør det. Men han har en kraftig oppfordring til partene som enn så lenge står langt fra hverandre i forhandlingene:

– Partene må sette seg sammen og finne en løsning på dette. Det er oss på gulvet og publikum som må betale prisen, sier Beckmann.

Har flyttet julen

Ved andre teatre har det allerede vært utsettelser av forestillingene som skal ta publikum inn i juletiden.

Nationaltheatrets oppsetning av En julenattsdrøm skulle egentlig hatt premiere denne uken, men har foreløpig blitt utsatt til 11 november.

– Vi må bare se hvordan det utvikler seg. Pr. nå er vi der at vi har utsatt premieren, så tar vi en ny vurdering etter hvert, sier informasjonssjef Øystein Hygen Christensen ved Nationaltheatret.

Han vil ikke gi noen nærmere dato for når de eventuelt må utsette juleforestillingen enda lenger.

Les også: En unik, men ikke overraskende streik

Også på Den Nationale Scene i Bergen har det vært flere utsettelser og avlysninger, inkludert en oppsetning av Erasmus Montanus.

Familieforestillingen Barna fra Frostmofjellet skulle hatt premiere i slutten av oktober, men har blitt utsatt til 4. desember. Markedssjef Helga Magnussen sier at de vil ta en ny avgjørelse i løpet av et par uker om ytterligere utsettelser dersom streiken vedvarer.

– Dette er veldig leit for alle involverte, sier hun.

Partene venter på hverandre

Arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeidstakerorganisasjonene Creo, NTL og Fagforbundet er tilsynelatende langt fra hverandre i pensjonsforhandlingene. Den tvungne meklingen som fant sted i slutten av september, førte ingen steder.

Nå er det opp til en av partene å komme med en håndstrekning for å få til en løsning på streiken for å forhindre at juleforestillingene blir avlyst.

Musikkultur spurte Spekter og Creo om Beckmanns henstilling til å finne en snarlig løsning på streiken.

Creos nestleder Christine Thomassen skriver:

– Vi har ennå ikke mottatt et tilbud som oppfyller det partene avtalte i 2016. Creo og våre kolleger i LO har imøtekommet arbeidsgiverne på alle punktene de hadde behov for å løse, men Spekter og direktørene har ikke kommet oss i møte. Det oppleves både uforståelig og svært skuffende. Vi krever ikke noe mer enn det vi var enige om; en livsvarig pensjon hvor kvinner ikke kommer dårligere ut enn menn. Ansvaret for denne konflikten ligger derfor hos arbeidsgiverne. Det samme gjør nøkkelen til en løsning. Vi er villige til å sette oss ved bordet for å diskutere pensjon når som helst.

Thomassens motpart, Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten skriver:

– Det er ingenting Spekter og våre medlemmer ønsker mer nå enn at LO igjen vil møte oss ved forhandlingsbordet for å få løst denne streiken, slik at både juleforestillinger og andre forestillinger kan gå som planlagt.

– Som jeg sa før den tvungne meklingen i forrige uke, er vi villig til å gå ut av våre posisjoner for å finne en løsning, men da må vi jo møtes. Siste gang vi forsøkte var i meklingen for en uke siden, men den førte ikke frem fordi mekleren mente vi sto for langt fra hverandre. Nå har det vært mye retorikk og polemikk i både tradisjonelle og sosiale medier i over fire uker, noe som verken har brakt eller vil komme til å bringe oss nærmere en løsning. Vi bruker nå vår energi og tid sammen med medlemmene våre på å diskutere hvordan vi kan komme LO i møte på en konstruktiv måte, samtidig som scenekunstvirksomhetenes behov blir ivaretatt, og vi håper LO gjør det samme.

Thomassen svarer:

– Creo blir glade for å høre at Spekter nå bruker tid på å vurdere på hvilken måte de kan komme oss i møte. Det er jo akkurat dette vi har ønsket, og vi tar gjerne imot et tilbud som kan bidra til å løse denne situasjonen. Det er ingenting vi heller ønsker enn at våre medlemmer kan gå tilbake til jobb, både for egen del, og for å gi publikum de opplevelsene de fortjener.