– Facebook må forholde seg til menneskerettighetene ⋆ Kontekst
Foto: iStock/Myella (illustrasjonsfoto)

– Facebook må forholde seg til menneskerettighetene

Med sosiale medier er sensuren privatisert og volden digitalisert. Freemuse har lagt fram sin første rapport om kvinnelige kunstneres ytringsfrihet på digitale plattformer.

Den ferske rapporten har fått navnet «Privatising censorchip, digitising violence: Shrinking space of women’s rights», og tar for seg kvinners ytringsfrihet på nettet. Det er Freemuse som står bak arbeidet – en uavhengig, internasjonal organisasjon som jobber for kunstneres ytringsfrihet.

• Les også: Stor temasak om sensuren i sosiale medier

• Les også: Mai Khoi om hvordan Facebook skader ytringsfriheten i Vietnam

Selvsensur og sikkerhetstiltak

På de nærmere 50 sidene kan vi lese flere eksempler på kunstnere som har opplevd sensur fra de digitale plattformene, særlig Facebook. Vi får også innblikk i historiene til kunstnere som har fått trusler som følge av de kunstneriske ytringene de har lagt ut i sosiale medier. Ettervirkningene av å bruke kunsten til å uttrykke kroppspositivisme, seksualitet, eller å utfordre kjønnsforskjeller, kan være selvsensur og mer forsiktighet både online og offline.

Det er særlig muligheten for anonymitet som de digitale plattformene tilbyr, sammen med det konstante og hyppige trykket, og truslenes natur, som skaper problemer. Totalt sett fører dette til at mange kvinner begynner å vurdere hvorvidt de skal bli værende på plattformene på lang sikt.

• Les også: Kvinnelige kunstnere er under press over hele verden

– Må forholde seg til menneskerettighetene

Rapporten slår fast: «Selskaper må innse at autoritære, globale standarder for å sikre ytringsfriheten må forankres i menneskerettighetene, ikke forholde seg til ulike staters lover, eller private interesser. Selskapene bør revurdere sine standarder for innhold.»

• Les også: «Å feire kunstnerisk ytringsfrihet er viktigere enn noen gang»

Stanser viktige debatter

Rapporten er basert på kvalitative intervjuer med 16 kunstnere som har opplevd sensur og/eller trakassering i sosiale medier. I tillegg har Freemuse hatt samtaler med en del kuratorer.

I sakene som handler om sensur, har Facebook og de andre selskapene en konservativ, og lite konsekvent forbudslinje når det kommer til nakenhet. Konsekvensen er at viktige debatter om kjønn og seksualitet går tapt. Og det er nettopp disse debattene de kvinnelige kunstnerne i rapporten ønsker å løfte.

Mange av retningslinjene er vage, noe som fører til at det blir opp til moderatoren og dennes subjektive tolkning, å vurdere om noe bør sensureres. Det er også lav grad av transparens.

Freemuse sitt formål med rapporten er å åpne for en dialog om hvordan forholdene for kvinner er i sosiale medier.

• Les også: Ny rapport: Antiterrorlover blir brukt for å kneble kunstnere