– Et kulturbudsjett i beige ⋆ Kontekst
Ikke fornøyd: Dette forslaget til statsbudsjett vil medføre færre kulturproduksjoner eller fattigere kunstnere, sier MFO-leder Hans Ole Rian.
Ikke fornøyd: Dette forslaget til statsbudsjett vil medføre færre kulturproduksjoner eller fattigere kunstnere, sier MFO-leder Hans Ole Rian. Foto: asamaria.com

– Et kulturbudsjett i beige

– Dette er ikke noen satsing på norsk kultur, sier MFO-leder Hans Ole Rian om regjeringas forslag til kulturbudsjett for 2017.

Statsbudsjettet 2017:

– Det er et beige budsjett, sier MFOs forbundsleder Hans Ole Rian om regjeringas forslag til budsjett for kulturfeltet for 2017. Han peker på at de fleste postene øker med litt under forventa prisstigning, og konkluderer med at dette ikke holder helt.

Stadig minkende del

For å ta noen tall: I dagens forslag til statsbudsjett utgjør kulturbudsjettet 13,5 milliarder kroner. Det er 0,852 prosent av hele statsbudsjettet for 2017. Det fortsetter nedgangen i andel av statsbudsjettet. Ifølge MFO utgjorde kulturbudsjettet 0,964 prosent i 2014, og i 2016 er det nede i 0,879. Og så går det videre nedover i 2017, altså. Regjeringa har som uttalt mål å få mer private penger inn i kulturøkonomien, men det de legger opp til kompenserer ikke for nedgangen i offentlige midler, mener Rian.

Les også: Flere tall fra statsbudsjettet

Næring, næring, næring

Regjeringa vinkler selv på det de kaller en omfattende satsing på å bygge kreative næringer. Det skal skje gjennom en 70-millioners satsing, der 30 av millionene skal gå til Innovasjon Norge, for at de skal øke kompetansen på kreative næringer, men også til å en låneordning for kreative næringer, til bedriftsnettverk og andre tiltak. Dessuten skal sju millioner gå til at Kulturrådet får i oppdrag å opprette et kreativt senter utenfor Oslo. Dette skal «styrke kunnskapen om og forståelsen for verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring» og gi mulighet for økte inntekter.

Her skal altså bygges støtteapparat for næringsutvikling, nasjonalt og internasjonalt. Samtidig kutter Utenriksdepartementet kraftig i sin pott til kulturfremme i utlandet.

– Her er det noe som skurrer, sier Rian.

– Det skal satses på å få norsk kultur til utlandet, men det kuttes i de ordningene som fremmer det. Og det er fint med satsing på kulturnæringer, men 70 millioner er ikke mye penger, sier han.

Operaen, orkestrene og stipendene: Nedgang

Regjeringa forventer en vekst i gjennomsnittlig årslønn i 2017 på 2,7 prosent og en prisvekst på 2,1 prosent. Bevilgningene til Operaen og orkestrene og de andre institusjonene er tilsvarende forventa prisstigning eller litt under.

– Operaen får en økning på 1,76 prosent. Det er en god del lavere enn stipulert lønns- og prisvekst. Det vil bety at de enten må skjære ned på antall produksjoner eller si opp folk, sier Rian.

Det samme gjelder potten til kunstnerstipend, som også ligger godt under prisveksten.

– Egentlig er dette en underregulering. Dette vil føre til enten mindre produksjon av kunst eller fattigere kunstnere, sier Rian.

Forsvarets Musikk

I forsvarsbudsjettet foreslår regjeringa å kutte Forsvarets musikk ned til tre korps fra dagens fem – i tråd med forslaget til langtidsplan for Forsvaret, som regjeringa selv la fram tidligere i år.

– Jeg antar at det ikke er flertall for å legge ned to korps i Stortinget, og setter min lit til at dette blir rydda opp i budsjettforhandlingene i Stortinget, sier Rian, og viser til at begge regjeringas støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti offentlig har støttet å fortsatt ha fem korps, i likhet med opposisjonspartiene.

Les også: – Selvsagt skal vi ikke legge ned noen korps