Er instrumentet ditt ulovlig? ⋆ Kontekst
Nye regler: Trommestikker kan inneholde treslag som det nå er strengere å føre inn i og ut av landet.
Nye regler: Trommestikker kan inneholde treslag som det nå er strengere å føre inn i og ut av landet. Foto: Even Finsrud

Er instrumentet ditt ulovlig?

Det er blitt innført strengere krav ved innførsel og utførsel av musikkinstrumenter som inneholder truede treslag. Her er det du må vite før du kjøper, selger eller reiser på turné.

Strengere regelverk

Miljødirektoratet advarer nå om at reguleringen av enkelte musikkinstrumenter er blitt strengere. Handel med trua arter er en trussel mot naturmangfoldet globalt, derfor er regelverket for å ta musikkinstrumenter over landegrensene skjerpet inn.

Gitarer, trommer og treblås

Det er CITES-konvensjonen som overvåker og regulerer handel og transport av trua arter.

– 6. januar 2017 ble artslisten under den norske CITES-forskriften oppdatert. En del av disse endringene vil ha stor betydning for innførsel og utførsel av musikkinstrumenter, ettersom flere av de listede treslagene er vanlige i instrumenter. Blant annet gjelder dette palisander, som ofte benyttes i gitarer, og en del andre treslag som benyttes i trommer, trommestikker, treblåsere og strykeinstrumenter, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Disse treslagene er truet av utryddelse blant annet på grunn av store uttak for å bruke dem som handelsvare. Det er derfor nødvendig å regulere handelen for å sikre at det som selges kommer fra bærekraftig produksjon som ikke truer overlevelsen til artene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Foto:

Dette må du gjøre

Hvis du skal ta med ditt eget instrument på turné i utlandet gjelder heldigvis et unntak som gjør at du kan ta med opptil 10 kilo av enkelte av de regulerte treslagene, forutsatt at du ikke har til hensikt å selge instrumentet. Men det kan finnes unntak i det sammensatte regelverket, derfor oppfordres både kommersielle og private aktører å gå inn på Miljødirektoratets nettsider og sjekke hva som er straffbart.

Skal du kjøpe, selge, eller importere store mengder instrumenter inn i Norge er regelverket klart og tydelig. Da må du kunne dokumentere at du har ting på stell.

– Kommersielle importører må nå være oppmerksomme på at eksportør har gyldig CITES eksporttillatelse utstedt av ansvarlig CITES-myndighet i utførselsstaten forut for eksport, da det vil være påkrevd ved all innførsel av instrumenter som inneholder treverk av CITES-listede treslag, forklarer Hambro.