Er Arendalsuka viktig for Kultur-Norge? ⋆ Kontekst
I Pollen: MFO-leder Hans Ole Rian og nestleder Anders Hovind har deltatt på Arendalsuka. – Jeg opplever at kvalitetene på debattene blir bedre for hvert år. Og kanskje det viktigste: Politikerne stiller stadig bedre forberedt, sier Rian.
I Pollen: MFO-leder Hans Ole Rian og nestleder Anders Hovind har deltatt på Arendalsuka. – Jeg opplever at kvalitetene på debattene blir bedre for hvert år. Og kanskje det viktigste: Politikerne stiller stadig bedre forberedt, sier Rian. Foto: Privat

Er Arendalsuka viktig for Kultur-Norge?

Arendal har vært Norges navle denne uka. Finner vi viktige kulturdebatter her, eller er kulturtemaene bare pynt på kaka?

– Viktige debatter, svarer MFO-leder Hans Ole Rian kontant.

Over 50 av programpostene under årets Arendalsuke har vært viet kulturen.

– Jeg opplever at kvalitetene på debattene blir bedre for hvert år, både innholdet, spørsmålsstillingene og innpakningen. Og kanskje det viktigste: Politikerne stiller stadig bedre forberedt, sier Rian.

I tillegg til å være en arena for nettverksbygging, viktige og uformelle samtaler med politikere og kolleger, er også Arendalsuka et aldri så lite videreutdanningstilbud til kulturpolitikere, mener MFO-lederen.

– Debattene krever at politikerne reflekterer over sin egen politikk, og hvilke prioriteringer de skal gjøre for framtida, påpeker Rian.

Nye perspektiver for publikum og politikere

Mens Hans Ole Rian har hatt på seg MFO-skjorta, har nestleder i samme forening, Anders Hovind, tatt på seg hatten til Kunstnernettverket. Der er han leder av arbeidsutvalget.

– Hva er den mest interessante debatten du har vært på denne uka?

– Det er selvfølgelig Kunstnernettverkets egen debatt «Ideologi i praksis» på tirsdag, mener Anders Hovind.

Rian må si seg enig med sin kollega.

– Den ga nye perspektiver om hvordan de kulturpolitiske talspersonene i de ulike partiene tenker om kulturen, ut fra politikkens ideologiske basis. Det var opplysende for alle.

– Ja, også for politikerne selv. De fikk med seg en del innspill og reaksjoner, som jeg tror de tar med seg videre, supplerer Hovind.

De to trekker også fram LOs kulturdebatt. Den tok blant annet for seg regionreformen.

– Her var det stor enighet om at det var en dårlig idé å organisere de nasjonale kulturinstitusjonene under fylkeskommunene. En av Høyres representanter sa rett ut at dette var et grep for å gi fylkeskommunene noe å holde på med, sier Hovind.

– Debatter kan bidra til forandring

Men kommer det noe konkret ut av en slik uke? Anders Hovind mener at debattene under Arendalsuka i et lengre perspektiv kan bidra til å forandre retning på enkelte samfunnsområder. Rian forteller at han har gjort en del avklaringer med stortingspolitikere i konkrete saker.

– Det er et praktisk sted å være, fordi man treffer alle og kan få gitt uttrykk for litt mer enn det man har muligheten til i mer formelle settinger, som for eksempel på en stortingshøring, forklarer Rian.

– Og til slutt, hva blir den viktigste kulturpolitiske debatten i høst?

– Det skal komme en kulturmelding. Det er litt uklart når, men det er sagt den skal komme til høsten. Dette blir den store overbygninga i denne regjeringens kulturpolitikk, den vil legge føringer for andre meldinger som kommer etter. I kjølvannet av prosessen med den nye åndsverkloven, blir det også viktig å følge opp blant annet strømmeøkonomien, og hvordan sikre inntekter fra de store internasjonale konsernene som Google og Youtube, sier Rian.