Enighet om pensjon i orkestrene og Operaen ⋆ Kontekst

Enighet om pensjon i orkestrene og Operaen

De ansatte i orkestrene og Operaen får en midlertidig innskuddspensjon som er livsvarig og kjønnsnøytral. – Jeg er letta nå, sier nestleder i MFO, Christine Thomassen.

Tariffoppgjøret i orkestrene og Operaen

LO Stat og MFO har sittet ved forhandlingsbordet i avsluttende forhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter siden i går formiddag. Tidligere denne uka så det mørkt ut for en løsning, men nå har altså partene kommet til enighet. Riktignok midlertidig. Avtalen skal tas opp til ny vurdering i 2018. I mellomtida skal pensjoner utredes i både offentlig og privat sektor.

Les også: Ingen pensjonsløsning i orkestrene og Operaen

– De ansattes organisasjoner har sikret enighet om viktige kvaliteter fra hybriden, sjøl om vi har inngått avtale om innskuddspensjon. Vi har fått med Spekter på å jobbe for en felles, livsvarig ordning, som likestiller kvinner og menn, forteller Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat, i en pressemelding.

Gjennombrudd for viktig prinsipp

Flere av landets kulturinstitusjoner sliter med anstrengt økonomi. Det var bakteppet da arbeidsgiverforeningen Spekter i fjorårets lønnsoppgjør ønsket å endre pensjonsordningen i kultursektoren.

De ansattes organisasjoner kom med et tilbud om å gå fra dagens ytelsespensjon til hybridpensjon. Dette tilbudet ble avvist av Spekter, som krevde at ansatte skulle gå over på innskuddspensjon.

Les også: Blir musikerne pensjonstapere?

– Kampen starter nå. Og vi må kjempe sammen med flere enn bare kultursektoren, understreker Thomassen, som uttrykker at hun er fornøyd med den midlertidige pensjonsløsningen.

– Jeg er glad for å bidra til å redde økonomien i kultursektoren, og vi har fått gjennombrudd for et viktig prinsipp, nemlig en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon, sier hun.

Eivind Gran mener det var helt nødvendig å lande en avtale i årets lønnsoppgjør.

– Vi kan ikke ha en uavklart situasjon i kultursektoren i to år til. Det ville vært uholdbart. Resultatet er det beste vi kunne oppnå mot en arbeidsgiver i vranglås, sier Gran.

Hovedpunkter i avtalen

• Beste innskudd (7%)

• Ansatt innskudd på 1,5 %.

• Mål at varig pensjonsordning for området skal være felles, kjønnsnøytral og livsvarig.

• Full økonomisk kompensasjon, med individuell behandling av hver ansatt.

• Ny kompensasjonsberegning ved overgang til varig ordning.

• Sikring av alle over 60 år med driftspensjon, med nivå tilsvarende dagens ordning.

• Omfatter alle ansatte, også midlertidige og frilansere i små stillinger.

• Maksimal uføredekning.

• Livsvarig etterlattepensjon til ektefelle/samboer.

• Pensjon til gjenlevende barn fram til 21 år.

• Kompensasjon til ansatte med mindre enn tre år i dagens pensjonsordning.

• Pensjonsavtalen i kultursektoren er tariffestet med full forhandlingsrett.

• Midlertidig innskuddspensjon skal reforhandles i lønnsoppgjøret i 2018.

• Ny midlertidig pensjonsordning innføres fra 1. juli 2016.

• Lønnsoppgjøret fra 2015 utbetales, med etterbetaling fra 1. april i fjor.