Endelig ny avtale for oppdragstakere i DKS ⋆ Kontekst
Mannsterk forhandlingsgjeng: Disse satt på MFOs side av bordet da den nye avtalen om DKS ble forhandla fram. F.v.: Tore Walmsnæss (saksbehandler), Hans Martin Austestad (musiker), Hans Ole Rian (leder), Eirik Raude (musiker) og Anders Hovind (nestleder).
Mannsterk forhandlingsgjeng: Disse satt på MFOs side av bordet da den nye avtalen om DKS ble forhandla fram. F.v.: Tore Walmsnæss (saksbehandler), Hans Martin Austestad (musiker), Hans Ole Rian (leder), Eirik Raude (musiker) og Anders Hovind (nestleder). Foto: Privat

Endelig ny avtale for oppdragstakere i DKS

Mange har venta. Endelig er en ny rammeavtale for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken på plass. – Vi har fått oppjustert dagsatsen ganske betydelig, forteller Anders Hovind i MFO.

Utgangspunktet for forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KS har vært den såkalte Akershus-avtalen og avtalen med det nedlagte Rikskonsertene.

– Alle forhold er nå godt regulert og ansvarsforhold er avklart. Mitt inntrykk er at vi har rydda en del potensielle uklarheter av veien, sier Anders Hovind, nestleder i MFO.

Fagforeningen har stilt mannsterke rundt forhandlingsbordet, med to fra ledelsen, en saksbehandler og to musikere.

– Musikerne sitter på masse erfaring og veit hvor skoen trykker, sier Hovind, om hvorfor de har valgt å ta med musikere inn i forhandlingsrommet.

Les også: Er det plass til Plopp i framtidas skolesekk?

Oppjustert dagsats og flatt ansiennitetstillegg

Dagsatsen er oppjustert med 15 prosent og ligger på 4500 kroner. Det er en begrensning på tre forestillinger per dag. Spørsmålet om ansiennitet ble tatt opp i forhandlingene, men den virkelige diskusjonen om dette kommer til høsten, da MFO skal forhandle en tariffavtale for lønnsmottakere.

– Vi ønska å ha ansiennitet med i den nye avtalen, men det var ikke forståelse for det hos motparten, fordi dette er en avtale for oppdragstakere. KS mener ansiennitet er noe man har i et ansettelsesforhold og ikke i et oppdragsforhold. Vi er ikke helt enige i det, men kom ingen vei på dette punktet, forklarer Hovind.

Et flatt ansiennitetstillegg er derfor lagt inn som en del av dagsatsen på 4500 kroner.

– Det betyr at alle får en bit av tillegget, utdyper Hovind.

De som reiser aleine får også et tillegg, fordi dette regnes som mer krevende enn å være et ensemble av flere utøvere.

Les også: Tariff og sykelønn er bytta ut med bransjestandard og inspirasjon

Avtale for lønnsmottakere til høsten

Det er ennå ikke satt en dato for forhandlingene om en avtale for lønnsmottakere.

– Vi er veldig opptatt av at det skal være en reell valgfrihet for musikerne, om de vil ta oppdrag for DKS som lønnsmottakere eller selvstendig næringsdrivende. Vi vil råde våre medlemmer til å ta slike oppdrag som lønn, sier Hovind.

Men foreløpig er altså ikke det mulig.

MFOs nestleder forteller ellers om et godt forhandlingsklima og mye mark som har måttet pløyes på nytt. Avtalen trer i kraft først etter at MFOs forbundsstyre har vedtatt den, og det gjør de sannsynligvis på sitt møte 12. juni.