«En sand syndflod av fremmede kunstnere til landet» ⋆ Kontekst
Notis

«En sand syndflod av fremmede kunstnere til landet»

Nyheter fra Norsk Musikerblad, juni 1923.

Orkesterstrid i Malmø

Følgende advarsel staar at lese i det svenske musikerblad «Musikern»:
«l anledning planer om gjenoprettelse av et symfoniorkester i Malmø, til hvilket et betydeligt antal utenlandske musikere skal importeres til gager, som er betydeligt under eksistensminimum, og da det kan tænkes, at vedkommende ogsaa har til hensigt at plasere disse musikere i andre engagementer, anmodes herved samtlige forbundsmedlemmer om ikke at avslutte engagement det være sig til dette symfoniorkester eller til teatre, restauranter og kinoer i Malmø eller Lund uten efter særskilt tillatelse av avdelingsstyret paa stedet.»

Reklame:

Hr. Kapelmester!

En masse nye saker — kjække & høist moderne —for Salonorkester og for Blæseorkester ankommet til
ZAPFFE
Hj. av Akersgaten og Grænsen

Hjælp til utdannelse.

Det er under vanskelige forhold, de vordende musikere vokser op i Norge. Utenfor Kristiania er der liten eller ingen anledning til at skaffe sig den fornødne utdannelse. For hovedstadens vedkommende er man noget heldigere stillet, idet der i Kristiania findes en række tildels meget fremragende lærerkræfter, som med tryghet kan betroes den musikalske opdragelse av de talentfulde unge mennesker, som vil vælge den musikalske kunst til kald og levebrød.

Der er da ogsaa i de senere aar fremstaat mange pragtfulde begavelser paa musikens omraade, som kan hevde sin plads baade paa koncertpodiet og i det daglige musikalske liv. Det er jo saa, at de sidste 10 aar i stadig større maalestok har bragt en sand syndflod av fremmede kunstnere til landet. Selv de allerstørste har ikke forsmaaet at avlægge Norge et besøk eller to. Og de næststørste har avbeitet græsgangen med stor grundighet. Og saa paa orkestermusikernes mere beskedne felt har de forandrede forhold grepet ind, og mange orkestermusikere er forskrevet fra utlandet. Da der henimot verdenskrigens slut blev dannet ikke mindre end tre symfoniorkestre, følger det av sig selv, at man var nødsaget til i stor utstrækning at besætte mange plasser med fremmede.