Elitekorps uten øvingsrom ⋆ Kontekst
UT I KULDA: Oslo Brass stiller i elitedivisjonen i NM i helga. Anders Brasetvik og de andre musikerne har turnert skoler i Nedre Eiker og Indre Østfold for å ha et sted å øve fram mot konkurransen.
UT I KULDA: Oslo Brass stiller i elitedivisjonen i NM i helga. Anders Brasetvik og de andre musikerne har turnert skoler i Nedre Eiker og Indre Østfold for å ha et sted å øve fram mot konkurransen. Foto: Marte Bjerke, Musikkultur

Elitekorps uten øvingsrom

I helga er det NM for brassband. Elitekorpset Oslo Brass har brukt oppkjøringsperioden på å lete etter øvingslokale.

– Vi representerer Oslo i NM, men har ikke klart å finne egnet øvingslokale i byen. Vi må reise ut av kommunen for å ha et sted å øve, sier styreleder og kornettist i Oslo Brass Band, Anders Brasetvik.

De siste øvelsene fram mot NM har korpset tilbrakt på skoler i Nedre Eiker og Indre Østfold.

Mangel på øvingslokaler er en kjent problemstilling for daglig leder i Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF), Holger Gulbrandsen. I samarbeid med Oslo musikkråd har NMF kartlagt øvingsforholdene for skolekorps i østlandsområdet. Mange øver i små rom med dårlig brannsikkerhet og inneklima, og helsefarlig akustikk.

– Situasjonen for voksenkorpsene er verre enn for skolekorpsene. Voksenkorps skal for så vidt ha tilgang til offentlige bygninger ifølge Lov om voksenopplæring, men de øver ofte seinere utover kvelden, og må dermed lage egne avtaler og ofte betale leie for den siste timen i lokalet. Det er mange utfordringer, bekrefter han.

Oslo Brass Band er et ungt ensemble, stiftet i 2001, som hovedsakelig har musikkstudenter, pedagoger og korpsdirigenter som medlemmer. I fjor tok de hjem en tredjeplass i elitedivisjonen i NM. Korpset bygger for tiden opp en slagverkspark. Det er dyrt.

– Vi har ikke penger til å leie et ordentlig lokale. Vår økonomi baserer seg på kontingent og dugnader, samt beskjeden støtte fra kommunen og noe voksenopplæringsmidler. Det meste går til dirigenter. Det er vanskelig å finne et egnet lokale i byen som vi har råd til, sier Brasetvik, som forteller at korpset har fått øve på Torshov skole en periode, men at de måtte ut derfra før jul.

Leier for én krone

I helga bærer det over fjellet til Bergen, der tettheten av brassband er stor. Eikanger-Bjørsvik musikklag er det mestvinnende brassbandet i Norge. Da Lindås kommune bygde idrettshall i 2004, fikk ensemblet endelig overta gymsalen etter mange års forhandlinger.

– Vi har kommet fram til en avtale der vi leier lokalet for en symbolsk sum i året; én krone. Lokalet lånes også ut til andre korps i kommunen. Det er blitt gjort en del dempende tiltak, så vi er heldig stilt, forteller styreleder Viggo Bjørge.

Han opplever at kommunen de siste årene har anerkjent verdien av korpsene.

– Er det lettere å få forståelse og støtte i mindre kommuner enn i bykommuner?

– Det er nok ikke tilfeldig at en stor del av de beste korpsene befinner seg utenfor bykjernene, men mulighetene er større i et bymiljø hvis man først blir tildelt goder. Vi har erfart at det er viktig å vise at man kan bety noe for kommunen, og ikke bare for seg selv, sier Bjørge.

Manger musikklag fra Radøy kommune spilte seg til en andreplass i elitedivisjonen under fjorårets NM. Styreleder Nils-Arne Træland forteller at egnede øvingslokaler er mangelvare.

– Norges musikkråd undersøkte øvingslokalene i kommunen for noen år siden. Etter den gjennomgangen var det ganske mange lokaler som ble utelukka. Vi øver nå på en ungdomsskole. Problemet her er at vi må dele med mange, sier Træland.

Manger musikklag benytter derfor også lokaler i nabokommunen Bergen.

– Kommunene må ta ansvar

Norsk musikkråd har laget et utkast til en norsk standard for øvingslokaler. Denne var på høring høsten 2013. Holger Gulbrandsen mener kommunene må ta et større ansvar for å gi korps egnede lokaler å øve i.

– Skolene har stor egenrådighet i forhold til sine lokaler, men her bør også kommunestyrene gå inn og si noe om hva skolene bør stille til disposisjon, sier han.

Karianne Kampevold Sætre, avdelingsdirektør for kulturutvikling og kommunikasjon i Kulturetaten i Oslo kommune, vet at det ikke alltid er like lett for hovedstadens korps og kulturutøvere å finne egnede rom.

– Det er et stort behov og etterspørsel etter lokaler både til øving og produksjon av kunst og kultur. Kulturetaten prøver så godt vi kan å tilrettelegge for ulike kulturaktører i byen. Holst gate 3 er et av de lokalene som nå legges til rette for Sagene janitsjar og snart Torshovkorpset, forteller hun.

Kulturetaten er nå i gang med en omfattende kartlegging av byens samlede kulturarenaer, i samarbeid med Oslo musikkråd, for å se på egnethet og behov.

– Vi tar gjerne imot henvendelser fra lag som mangler lokaler. Vi kartlegger også Oslo kommunes samlede bygningsmasse og ser på hvordan denne kan gjøres tilgjengelig på en enkel måte. På stående fot kan jeg ikke se at Oslo Brass har vært i kontakt med Kulturetaten angående øvingslokaler. Vi prøver å bistå der vi kan og ønsker å bidra til tilrettelegging for utøvere i byen. Øvingshotellet er et tilbud der det også er muligheter for å leie litt større ensemblerom, opplyser Kampevold Sætre.