Dramatikerne inn i LO ⋆ Kontekst

Dramatikerne inn i LO

LO-sekretariatet sier ja til Norske Dramatikeres Forbund og Norsk Flygerforbunds søknad om medlemskap i LO. MFO gleder seg til å få flere kunstnerkolleger i LO.

Flygerforbundet ble tatt opp som midlertidig forbund, samtidig som Dramatikerforbundet fikk grønt lys for sin søknad i LOs sekretariat i går. Sistnevnte vil formelt ikke bli tatt opp som selvstendig forbund før det er vedtatt på LOs representantskapsmøte 7. juni.

Dramatikerforbundet teller i dag 367 medlemmer, og vil dermed bli LOs aller minste forbund. Få medlemmer til tross, LO-sekretær Renee Rasmussen er svært fornøyd med det som ligger an til å bli et nytt skudd på LO-stammen.

– Dramatikerne er en ny type medlemmer i LO. Det gir oss større bredde, og jeg håper det vil bidra til at vi får et enda større fokus på kunst og kulturfeltet.

Flere kunstnerforbund har vist interesse for LO, og Rasmussen håper at Dramatikerforbundet kan bane veien for at også andre slutter seg til LO på sikt.

– Det er en ambisjon for oss å vokse på kulturfeltet, og jeg tror dette kan føre til at LO oppfattes som relevant for flere, sier hun.

Også i MFO blir nyheten tatt godt imot.

– Dette er veldig gledelig og noe som vi har heia på lenge, sier forbundsleder Hans Ole Rian, om at Dramatikerforbundet nå blir en del av LO-familien.

MFO blir dermed ett av to reine kunstnerforbund i Landsorganisasjonen.

– Med to dedikerte kunstnerforbund kan vi få LO til å jobbe enda mer for kunst og kultur, vi får noen å diskutere med innad i LO, og sjøl om vi har vært tett på Dramatikerforbundet før, blir vi nå enda tettere, sier Rian, og legger til at dette også kan spore andre kunstnerforbund til å bli del av LO.

Les også: Dramatikerforbundet vil inn i LO

Splittet flygerforbund

Også Norsk Flygerforbund er foreløpig blant lilleputtene i forbundsfamilien. Forbundet er tatt opp som midlertidig forbund, og hensikten er at forbundet skal slås sammen med Norsk Cockpitforbund som allerede har organisasjonsretten for flygere i LO. Det nye flygerforbundet vil få i underkant av 1000 medlemmer.

– Det har vært en lang prosess, forteller førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik.

Norsk Flygerforbund har vært et selvstendig forbund siden stiftelsen i 1977, men de siste fire årene har det pågått en dragkamp i forbundet om hvilken hovedorganisasjon det ønsker å slutte seg til. Noen av foreningene, deriblant Norske SAS-flygeres forening, valgte å søke medlemskap i LO og dannet det som nå heter Norsk Cockpitforbund. Andre foreninger har ønsket å slutte seg til YS-forbundet Parat, som også organiserer pilotene i Norwegian.

Les også: Norsk Flygerforbund vil inn i LO

Søndag ble det klart at Widerøes Flygerforening, som var den største av foreningene i Norsk Flygerforbund, ikke vil bli med over til LO og melder seg ut av forbundet.

– Er det et nederlag at Widerøe-pilotene ser ut til å foretrekke Parat framfor LO?

– Nei, jeg synes ikke det. Det er en stor seier at så mange av pilotene nå samles her hos oss. Nå får vi et stort og slagkraftig forbund for piloter i LO-familien, og det er veldig bra, sier Peggy Hessen Følsvik som ikke legger skjul på at hun håper flere piloter kan komme til etter hvert.

– De ansatte i luftfarten står overfor store utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Vi må forene krefter for å forsvare interessene våre framover, slår hun fast.