DKS Trondheim: «Vi er også bekymra for musikktilbudet i Skolesekken» ⋆ Kontekst
Forringelse av musikktilbudet: – Det Fritz er fortvilt over, er noe vi deler, og det handler om at nedleggelsen av Rikskonsertene har ført til en forringelse av musikktilbudet over hele landet, sier Jorunn Dugstad, DKS-koordinator i Trondheim.
Forringelse av musikktilbudet: – Det Fritz er fortvilt over, er noe vi deler, og det handler om at nedleggelsen av Rikskonsertene har ført til en forringelse av musikktilbudet over hele landet, sier Jorunn Dugstad, DKS-koordinator i Trondheim. Foto: Privat

DKS Trondheim: «Vi er også bekymra for musikktilbudet i Skolesekken»

– Vi deler bekymringa for musikktilbudet i Skolesekken, og ser verdien av møtene i gymsalen, sier Jorunn Dugstad i DKS Trondheim. Her svarer hun på kritikken om at det ikke er skolekonserter i Trondheim dette skoleåret.

I et innlegg på musikkultur.no, som først ble publisert i Adresseavisen, uttrykker Fritz Flåmo Eidsvaag bekymring over at han ikke finner noen skolekonsertproduksjoner i Den kulturelle skolesekkens (DKS) program i Trondheim dette skoleåret. Jorunn Dugstad, som har vært DKS-koordinator i Trondheim kommune siden 2009, deler en generell bekymring for musikkens plass i Skolesekken. Samtidig gir hun Flåmo Eidsvaag bare delvis rett i at det ikke er noen musikalske produksjoner i DKS sitt program.

– Det som stemmer er at det ikke er noen turnerende gymsalskonserter dette skoleåret, men vi har masse musikk på programmet, forklarer Dugstad, som sier at dette har vært et overgangsår for DKS.

• Les også: Kutter musikktilbudet til ungdomsskolene i Troms

– Et unntaksår

Det hun sikter til er den endelige utfasingen av Rikskonsertenes produksjoner denne høsten, og Trondheim kommunes overtakelse av pengepotten som tidligere gikk til Rikskonsertene. Omorganiseringen har vært mer krevende enn forutsett. Med en komplisert fordelingsnøkkel i bunn, har det tatt tid å fordele midlene til landets fylker og de kommunene som har tatt på seg ansvaret for DKS.

– Vi fikk midler rett før vi skulle lansere programmet for dette skoleåret. Og da bevilgningen først kom, var vi overraska over at det ikke var mer penger, sier Dugstad, som forsikrer at 2018/2019 er et unntaksår.

– Neste år vil det bli bedre. Da overføres også abonnementspengene som Trondheim kommune tidligere betalte til Rikskonsertene, til oss. I år har vi i korthet valgt å gå for produksjoner som gir flest mulig barn i kommunen et musikktilbud gjennom DKS, forteller Dugstad.

Dette har resultert i prosjekter med DKS’ faste samarbeidspartnere: Ringve Museum, Rockheim og Trondheim Symfoniorkester.

• Les også: Er det plass til Plopp i framtidas skolesekk?

De viktige gymsalskonsertene

Jorunn Dugstad vektlegger hvor viktig den tradisjonelle gymsalskonserten er, det nære møtet mellom musiker og barn.

– Derfor jobber vi nå hardt med å få mest mulig av denne typen produksjoner på neste skoleårs program. Jeg er glad for at Fritz Flåmo Eidsvaag tar opp dette. Det vekker andre som jobber på feltet, ikke minst politikere, til å se og interessere seg for det elevene får gjennom DKS. Det er kjempeviktig, sier Dugstad, som deler mange av Flåmo Eidsvaags bekymringer i innlegget.

– Det Fritz er fortvilt over er noe vi deler, og det handler om at nedleggelsen av Rikskonsertene har ført til en forringelse av musikktilbudet over hele landet. Det bekymrer oss at skolekonsertordningen er borte, uten en grundig diskusjon om hva musikere nå skal gjøre for å skape gode musikkproduksjoner, sier Dugstad.

Hun viser til at det før fantes penger og produksjonshjelp gjennom Rikskonsertene.

– Vi skulle ønske at skolekonsertene kunne hatt samme volum som tidligere, og at de andre kunstartene hadde kommet opp på det nivået.

• Les også: Nekter å jobbe for Skolesekken uten avtale for lønnsmottakere

Bekymra for bevilgningene

Dugstad er også bekymra for at bevilgningene til DKS skal bli stående på stedet hvil.

– Tippemidlene (som finansierer DKS, journ.anm.) ser ikke ut til å øke så mye. Heldigvis har oppdragstakere i DKS fått forhandla fram en ny rammeavtale, men det betyr også at honorarsatsene i DKS har steget veldig mye. Det vil bety færre produksjoner neste år. Det er en naturlig konsekvens. Men vi håper nå at bevilgende myndigheter ser viktigheten av å øke bevilgningene til Skolesekken, sier Dugstad.

• Les også: Rapport om DKS: Kvalitetsarbeidet har svært ulike kår i kommunene