DKS: Kutter musikktilbudet til ungdomsskolene i Troms ⋆ Kontekst
Foto: iStock/Østfold kulturutvikling (illustrasjonsfoto)

DKS: Kutter musikktilbudet til ungdomsskolene i Troms

Den kulturelle skolesekken i Troms har kutta musikktilbudet til ungdomstrinnet i kommende skoleår. Høyere honorarsatser og lavere tildelinger er blant årsakene.

– Vi ønska i utgangspunktet å tilby musikk på alle klassetrinn for kommende skoleår, men dette lot seg dessverre ikke gjøre på grunn av dårlig økonomi, sier Kjell Arthur Helmersen, daglig leder i Kultur i Troms, i en epost til Musikkultur.

I slutten av mai forhandla MFO fram en ny rammeavtale for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken (DKS), for å sikre like satser over hele landet.

Helmersen er positiv til avtalen, men ber samtidig om midler til å møte det økte honorarkravet.

– Rammeavtalen gir et fast rammeverk å forholde seg til, både for oppdragstakere og oppdragsgivere. Dette er positivt. Samtidig er det slik at så lenge tildelinger til DKS ikke økes eller kompenseres i henhold til en slik avtale, vil det få økonomiske konsekvenser, som igjen gjenspeiles i tilbudet. I tillegg har Troms totalt sett fått mindre penger enn ved tidligere års tildelinger, forklarer Helmersen.

– Musikk er fortsatt godt representert

DKS Troms opprettholder musikktilbudet for første til sjuende trinn, men kutter altså fasttilbudet for musikk på ungdomstrinnet. Fylket har også et bestillingstilbud for kommunene. Det betyr at noen ungdomsskoleelever i Troms kan få oppleve en musikkproduksjon kommende skoleår, dersom kommunen de er bosatt i har bestilt en slik produksjon.

– Musikk er fortsatt godt representert, sammenlignet med en del andre kunstuttrykk, understreker Helmersen.

Musikkultur kjenner til at DKS Troms før sommeren avlyste musikkturneer som var booket inn på ungdomstrinnet denne høsten.

• Les også: DKS Bergen: Minner mer om en støtteordning, enn et produksjonsmiljø

Ber om mer penger fra sentrale myndigheter

Fylkesråd for næring og kultur i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap), synes det er synd at musikktilbudet til ungdomstrinnet er kutta.

– Skolesekken er et veldig viktig tilbud til våre elever, og det er i utgangspunktet ikke ønskelig å kutte. Snarere tvert imot, forteller Simonsen.

Fylkesrådet i Troms skal sende en uttalelse til KS, Kulturtanken og Kulturdepartementet, der det bes om økt tilskudd som gjenspeiler den nye rammeavtalen. I kroner og øre tilsvarer dette om lag én million kroner.

– Jeg håper de responderer positivt, sier Simonsen.

Hun er glad for at en ny rammeavtale er på plass for utøverne, men i likhet med Helmersen, mener hun at det må følge friske midler med en honorarøking.

• Les også: Nekter å jobbe for Skolesekken uten avtale for lønnsmottakere

MFO: – Rart å avlyse

Forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian, synes det er rart at Kultur i Troms ikke har tatt høyde for det nye honorarnivået i budsjettene sine.

– De andre fylkene har, så langt vi kjenner til, ikke gått til det skrittet å avlyse turneer, sier Rian.

– Er dette en bekreftelse på hva dere og andre har frykta etter opprettelsen av Kulturtanken og nedleggelsen av Rikskonsertene, at musikken vil tape terreng?

– Vi er veldig bekymra for musikkens plass i DKS, spesielt når departementene sier at de andre kunstfeltene skal justeres opp, uten samtidig å legge mer penger i potten. Vi mener dette er dårlig politisk håndverk.

MFO-lederen oppfordrer musikere som har fått sine turneer avlyst til å komme til MFO.

– Hvis de har kontrakt, må de øyeblikkelig ta kontakt med oss, så vi kan se om det er et kontraktsbrudd, om det er muligheter for å forfølge dette som sak. Og så må jeg legge til at det er synd for alle de ungdommene som nå går glipp av musikktilbudet.

• Les også: DKS videreføres etter full retrett i Gran kommune