Dette snakket Anette Trettebergstuen om under Creos landsmøte ⋆ Kontekst
Anette Trettebergstuen sitter i en stol på Creos landsmøte
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen før hun skulle tale til Creos landsmøte. Foto:Sven-Erik Knoff
Skisse

Dette snakket Anette Trettebergstuen om under Creos landsmøte

Det var Høyre-stikk som skapte mest engasjement.

Å tale til Creos landsmøte må for Anette Trettebergstuen føles som å tale til sine egne. Noe hun i og for seg gjør, og noe talen også bar preg av. Hun startet med å rose Creo på en rekke punkter, var imponert over medlemsveksten og presiserte viktigheten av arbeidet som alle i rommet gjør, både for kulturnæringen og for de lokale miljøene rundt om i landet.

Hun nevnte det samme som hun gjorde under fremleggelsen av statsbudsjettet. «Vi har klart å skjerme kulturen» og «vi har ikke lagt kulturløftet til side, vi trenger bare lengre tid på å innfri».

Statsråden sa også at regjeringen er godt i gang med å snu skuta etter åtte år med Høyre-regjering.

Anette Trettebergstuen taler til Creos landsmøte
Utsikten fra bakerst i konferansesalen da Kultur- og likestillingsministeren gjestet Creos landsmøte. Foto:Brand Barstein

Det var sådan Høyre-stikk som skapte mest engasjement. Der hvor statsråden enten direkte eller indirekte poengterte hva hun har gjort, eller hvilke verdier hun som politiker har sammenlignet med opposisjonen, fikk hun applaus.

– Kuttene fra ABE-reformen er borte [applaus].

– Det skal være mer norsk musikk i flere radiokanaler [mer applaus].

– Kunst- og kulturarbeidere skal anerkjennes som arbeidsfolk. Det er et av mine viktigste kulturpolitiske prosjekter [stor applaus, sporadisk hoing].

– Vi må kjøpe mindre drit og bruke mer penger på opplevelser. Her er kunst og kultur helt avgjørende [enda større applaus, noen roper ‘ja!’].

Klasseskille

Trettebergstuen hadde en stor sektor (og fire år) å dekke i dette relativt lille, særdeles varme, konferanserommet. Hun tok derfor tid til å snakke både om språk, seksuell trakassering, bærekraft, regionspolitikk og kulturfrivillighet.

Frivillighet har vært et gjennomgangstema i statsrådens uttalelser den siste tiden, og hun gledet seg nå over et samarbeid med Creo i å utvikle en egen strategi for kulturfrivillighet, noe som ikke har vært et politisk tema i særskilt stor grad.

Hun tok også opp et betimelig tema:

– Det er et klasseskille for hvem som kan bli utøvende kunstnere. Det er synd.

Trettebergstuen påpekte at for å øke mangfold, er det essensielt å styrke kunstnerøkonomien. At den kommende kunstnermeldingen i så henseende er et viktig dokument, men at denne trengte en del mer arbeid etter overleveringen fra den forrige administrasjonen [latter].

Noen spørsmål og svar

I programmet til landsmøtet var det satt av tid til debatt med statsråden. Det er en relativt innarbeidet taktikk å minimere tid til slik debatt ved holde en lengre tale. Slik også i dag. Jeg får anta at det var ubevisst. Statsråden unnskyldte seg uansett, og sa at de som ikke fikk tid til å stille spørsmål fra talerstolen kunne sende e-post, sms eller ringe, så skulle de ta det derfra [latter].

Anette Trettebergstuen og Hans Ole Rian
Hvem kler stilen best? Trettebergstuen med Creos forbundsleder Hans Ole Rian. Foto:Kontekst

Hun fikk spørsmål om kompetansen til lærere og rektorer på kulturskolene, om fond for utøvende kunstnere, om bortfall av gaveforsterkningsordningen, og en anmodning om ytterligere økning i sykelønn.

Kulturministeren svarte diplomatisk på alt, påpekte viktigheten av egnede lokaler til kulturutøvelse for barn og unge og sa at gaveforsterkningsordningen ville bli kompensert over spillemidlene – som hun også har sagt før.

Trettebergstuen fikk en klem, en boks sjokolade, og så gikk hun.

En skisse er en hybrid av kommentar, reportasje og satire. Kommentarer herunder er skribentens egne meninger og observasjoner.