– Dette er en veldig alvorlig situasjon ⋆ Kontekst
Akershus festning: Arnstein Lund leder Forsvarets musikk. Han sier den nye strukturen regjeringen vil innføre ikke er bærekraftig. (arkivbilde)
Akershus festning: Arnstein Lund leder Forsvarets musikk. Han sier den nye strukturen regjeringen vil innføre ikke er bærekraftig. (arkivbilde) Foto: Forsvaret

– Dette er en veldig alvorlig situasjon

Forsvarets musikkinspektør Arnstein Lund advarer mot strukturen regjeringen vil innføre i Forsvarets musikk.

Sjefen for Forsvarets musikk:

– Den nye strukturen som regjeringen vil innføre i Forsvarets musikk er selvsagt veldig alvorlig. Det uroer meg at regjeringen nå redefinerer oppdraget til militærmusikken til å være innadrettet virksomhet. Det innebærer et paradigmeskifte for en av grunnpilarene i norsk musikkliv, sier Arnstein Lund.

Etter ønske fra Forsvarssjefen måtte han avvente til denne uken å uttale seg om Langtidsplanen for Forsvaret. Nå tar han bladet fra munnen og advarer mot et forslag som ikke er faglig fundert.

Les også: Skuffelse og sinne over nedleggelser i Forsvarets Musikk

Ingen profesjonell plattform

Han reagerer på at regjeringen vil omorganisere Forsvarets musikk til «en mer fleksibel struktur med en sentral ledelse i Oslo og tre korps lokalisert til Oslo, Bergen og Harstad», som det heter i Forsvarets langtidsplan.

– Både faglig og med de økonomiske rammene som er beskrevet i forslaget, vil det ikke bli fleksibel drift av militærkorpsene. Vi vil ikke ha mulighet til å drive forsvarlig, sier Lund.

Han undrer seg over hva det betyr når regjeringen vil ta vekk musikkinspektoratet for å erstatte det med en fleksibel ledelse. Blant annet vil det da ikke bli mulighet for å beholde fem sjefsdirigenter i Forsvarets musikk, og besetningene i korpsene vil måtte gjøres om.

– Det er i dag 29 musikerstillinger i korpsene i Oslo og Harstad, og 28 musikerstillinger i korpset i Bergen. Med 90 musikerstillinger vil det ikke bli rom for verken dirigenter, produsenter eller notearkivarer. Hele driften vil stoppe opp, og vi vil ikke lenger kunne drive fra en profesjonell plattform, sier Lund.

Hærordning fra 1818

Han understreker at han er svært betenkt over at regjeringen legger frem et forslag som er så dårlig faglig fundert. Konsulentselskapet McKinseys rapport med forslag til modernisering og effektivisering av stabs- og støttestrukturen i forsvarssektoren ligger til grunn for omorganiseringen av Forsvarets musikk. Lund påpeker at argumentasjonen kun er basert på økonomiske incentiver.

– De som har utarbeidet rapporten skriver også selv at de ikke har faglig kompetanse til å vurdere ringvirkninger av de økonomiske besparelsene, sier Lund og legger til:

– Det er skrevet utallige utredninger om Forsvarets musikk, senest i stortingsmelding 33 fra 2008/09. Ingen ting av det som ble vedtatt i Stortinget den gang er tatt hensyn til, sier han.

– Regjeringen mener korpsene har en betydelig overkapasitet i forhold til Forsvarets og statens behov. Stemmer ikke det?

– Overkapasiteten som beskrives er ikke-eksisterende. Forsvarets musikk har alltid hatt en todelt oppgave: Bidra i militære seremonier og ivareta samfunnsoppdraget som er gitt oss. Dette samfunnsoppdraget går blant annet ut på å skape interesse for landets forsvar. Det oppdraget har vi hatt helt siden en ny hærordning ble innført i Norge i 1818 og fem brigadekorps ble innført. Dette er også reflektert i flere stortingsmeldinger, sier Lund.

Han nevner Johan Halvorsen og Johan Svendsen som to storheter som har bakgrunn i militærmusikken.

– Vi har ikke mindre begavede musikere nå. Jeg er svært bekymret for hva dette forslaget vil gjøre med musikklivet og kulturen i Norge. Som sjef for en avdeling som får en slik total omlegging der det faglige tilsidesettes, kan jeg ikke la være å si fra. Dette er ikke bærekraftig, sier Lund.