– Det er de tre tidsvitnene som fortsatt lever – og våre avdøde kolleger – som har krav på oppreisning ⋆ Kontekst
Bjørn Fongaard med gitar
Bjørn Fongaards notasjon i komposisjonen Uran 235 har vært gjenstand for debatt siden 1965. Foto:Rana blad/nb.no
Kommentar

– Jeg ser frem til Oslo-Filharmoniens dementi

FONGAARD-DEBATTEN: Det er de tre tidsvitnene som fortsatt lever – og våre avdøde kolleger – som har krav på oppreisning, skriver Frøydis Ree Wekre.

Oslo-Filharmonien publiserte i sesongen 2019–20 misvisende påstander om sine egne musikere fra 1965. Innholdet i disse ytringene er blitt klart tilbakevist gjennom flere innlegg i Musikkultur/Kontekst i løpet av 2021, senest av dirigenten Christian Eggen.

• Les også:
– Jeg og mine kolleger savner fortsatt beklagelser fra Oslo-Filharmonien

Nesten ett år etter Eggens artikkel om komponisten som ikke hadde gjort jobben sin, vegrer Oslo-Filharmonien seg fremdeles for å innrømme at de har spredt feilaktig informasjon, både i tekst og tale (på film). Orkesterets direktør og styreleder vil ikke vedgå – ei heller beklage – at det er blitt publisert usanne beskyldninger om musikerne fra 1965. Direktør Røynesdal har kun skrevet til meg at saken nå «er godt opplyst og også kommentert fra vår side».

Påstanden om at musikerne i 1965 var «ikke oppdaterte på avansert notasjon» ble utrolig nok gjentatt i direktørens kommentar i Musikkultur/Kontekst, juni 2021: … verkets notasjon «var ukjent for datidens musikere …». Denne ytringen indikerer (feilaktig) at nåtidens musikere derimot, de forstår denne typen notasjon bedre. Videre skriver hun at … «komponisten der og da forsøkte å gjøre endringer i notasjonen.»

Dette er nok en usannhet. Det var dirigenten som gjorde en tapper, men forgjeves innsats over natten før prøve nummer to. Komponist Bjørn Fongaard gjorde ingen forsøk på å endre sin notasjon, heller ikke før Uran 235 ble satt opp i Reykjavik to år senere. Også der ble det tatt av programmet, av samme grunn som i Oslo. Komponistens notasjon var ubrukelig.

Det var høyst merkverdig for meg, som var til stede i 1965, å oppdage at den feilaktige fremstillingen ble gjentatt og forsterket av Oslo-Filharmonien i 2019, initiert av den daværende jubileumsproduksjonsleder og komponist Lars Petter Hagen.

I programboken for sesongen 2019–2020 ble det proklamert at komponisten nå endelig skulle få sin (posthume) oppreisning. Det er tvert imot de tre tidsvitnene som fortsatt lever – og våre avdøde kolleger – som har krav på oppreisning.

På vegne av mine kolleger og meg selv ser jeg frem til Oslo-Filharmoniens dementi av feilpubliseringene. Dette handler om etterrettelighet, presseetikk og historisk sannhet.

Kontekst fikk onsdag morgen svar fra Oslo-Filharmoniens kommunikasjonssjef Liv Beate Skavdahl, som sier at de ikke har noe å tilføye til denne saken.