Den nye kvotefordelingen for Statens kunstnerstipend ⋆ Kontekst
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Tuva Åserud

Den nye kvotefordelingen for Statens kunstnerstipend

I år skal 32 nye statlige arbeidsstipend for kunstnere deles ut. Fordelingen må speile en økende og mer utsatt yrkesgruppe, mener Kulturrådets utvalg.

I statsbudsjettet for 2020 er det opprettet 32 nye hjemler for Statens arbeidsstipend for kunstnere og yngre/nyetablerte kunstnere. Nå anbefaler Utvalget for Statens kunstnerstipend kvotefordeling for de ferske stipendene.

«På den ene siden har kvotefordelingen ligget mer eller mindre fast i flere tiår (…) På den andre siden har det skjedd endringer innen kunstfeltene enkeltvis og i kunstnerbefolkningen samlet,» står det i utvalgets vedtak om anbefaling.

– En utsatt yrkesgruppe

– Kunstnerbefolkningen har økt betydelig de siste årene. Det har gitt oss en utvikling der kunstnerne i økende grad blir en utsatt yrkesgruppe med usikre inntektskilder og ustabile arbeidsmuligheter, sier utvalgets leder Trude Gomnæs Ugelstad i en pressemelding.

Utvalget peker også på at det er blitt vanligere for mange kunstnere å jobbe frilans, ha kortvarige prosjekter og «perioder uten inntektsgivende arbeid». Fordelingen av stipender bør speile utviklingen på feltet, understrekes det i vedtaket.

Fordelingen av de 32 nye stipendene er som følger:

• Filmkunstnere: 5

• Dramatikere: 4

• Populærkomponister: 4

• Musikere, sangere og dirigenter: 8

• Barne- og ungdomslitterære forfattere: 2

• Faglitterære forfattere og oversettere: 1

• Andre kunstnergrupper: 8

I 2020 øker også antall Stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere fra 485 til 490 hjemler. De fem nye hjemlene fordeles slik:

• Populærkomponister: 3

• Filmkunstnere: 1

• Dramatikere: 1

Større diversestipend

Diversestipendene øker med 800 000 kroner fra 2019. Utvalget foreslår at det settes av 16 millioner kroner, hvor fotografer, filmkunstnere og billedkunstnere får den største andelen.

Stipendene fordeles slik:

• Faglitterære forfattere og oversettere: 62 000 kr

• Filmkunstnere: 168 000 kr

• Komponister: 78 000 kr

• Fotografer: 173 000 kr

• Dansekunstnere: 33 000 kr

• Populærkomponister: 29 000 kr

• Scenografer og kostymedesignere: 1000 kr

• Barne- og ungdomslitteraturforfattere: 32 000 kr

• Musikere, sangere og dirigenter: 13 000 kr

• Billedkunstnere: 116 000 kr

• Andre kunstnergrupper: 95 000 kr

Det foreslås også 16,9 millioner kroner i diversestipend til nyutdannede kunstnere – det samme som i 2019. Her prioriteres fotografer, dansekunstnere, billedkunstnere og kunsthåndverkere.