Creo støtter Håkon Skoges forslag om å etablere DKS Norge ⋆ Kontekst
Anders Hovind, nestleder i Creo.
Anders Hovind, nestleder i Creo. Foto: Presse

Creo støtter Håkon Skoges forslag om å etablere DKS Norge

– Tida er overmoden for å ta nytt grep om Den kulturelle skolesekken, sier Anders Hovind. Creo går nå ut med full støtte til Håkon Skoges forslag om å opprette et DKS Norge.

Creos nestleder forteller at ledertrioen kommer til å ta saken opp med organisasjonens forbundsstyre allerede på førstkommende møte i november. Det er ingen grunn til å vente, mener Anders Hovind, som også bekrefter at Creo vil ta forslaget videre til nasjonalt politisk nivå.

– Vi skal både være utålmodige og langsiktige, sier han.

– God idé med et DKS styrt nedenfra

Musikkultur publiserte i forrige uke et intervju med Håkon Skoge der han tar til orde for å legge ned Kulturtanken og etablere et DKS Norge, eid av fylkeskommunene.

– Tanken om at dette skal være styrt nedenfra, med en tydelig struktur og avklarte roller, er god, mener Hovind.

Han er ikke så opptatt av å legge ned Kulturtanken, men forstår at mange sliter med å skjønne hva som er etatens egentlige funksjon.

– Jeg er opptatt av at pengene til barn og unge skal brukes mest mulig effektivt, og er ikke sikker på at det er tilfellet nå. Skal man etablere et DKS Norge må man også ta pengene fra et sted, påpeker Hovind.

• Les også: Innlegg av Trine Skei Grande «Vi skal ikke legge ned Kulturtanken» og tilsvaret fra Håkon Skoge

– Kulturtanken var feil medisin

Han mener at DKS først og fremst er et anliggende for regionene, og at det bør være initiert og styrt nedenfra, slik Skoge foreslår.

– Det er et tankekors at man jobber så sterkt for å finne oppgaver til regionene, og så oppretter man et stort, sentralt organ for noe som de facto tilhører regionen, sier Hovind.

Da Kulturtanken ble etablert i 2016 var det som følge av et ønske fra feltet om nettopp et sentralt samordningsorgan for DKS. Hovind mener likevel at etaten var feil medisin.

– DKS Norge kan bli et slikt samordningsorgan, eid av fylkene, sier han.

Creos nestleder etterlyser også større oppmerksomhet om gode produksjonsmiljøer i diskusjonen om Kulturtanken. Parallelt med å støtte og jobbe for forslaget om et nytt DKS Norge, er Creo pådriver for å få oppretta et musikkbruk, etter modell av Scenekunstbruket – en nasjonal instans som kan kvalitetssikre konsertproduksjoner for barn og unge.

• Les også: Endelig ny avtale for oppdragstakere i DKS

– Enkeltmusikeres engasjement – gull verdt

Lønns- og arbeidsforhold for utøverne er en annen konstant bekymring, bekrefter Hovind. I fjor ble Creo enige med arbeidsgiverorganisasjonen KS om en rammeavtale for oppdragstakere i Skolesekken, men fortsatt gjenstår det å få på plass en tariffavtale for utøverne. Musikeren Hans Martin Austestad har nylig levert 1305 underskrifter til KS for å få dem til forhandlingsbordet.

– Hans Martin har gjort en super jobb. Slike kampanjer er et av pressmidlene vi har, påpeker Hovind, som framhever viktigheten av enkeltmusikeres engasjement.

– Det er gull verdt at vi har engasjerte medlemmer som tar kontakt med oss. Vi er helt avhengige av at folk tar kontakt og sier hvor skoen trykker.

• Les også: Musiker til aksjon for lønnsforhandlinger i DKS

Treig materie, men er optimist

– Er det noe bevegelse i spørsmålet om tarifforhandlinger med KS?

– Det står ikke på oss. Vi presser og presser, men det er en treig materie, forteller Hovind.

Likevel, han er optimist.

– Før eller seinere må en tariffavtale komme på plass. Per nå er det ingen reell valgfrihet. Musikere og andre kunstnere presses til å ta DKS-oppdrag i næring, og det mener vi er feil. Et slik oppdrag bør være en midlertidig ansettelse – noe vi vil anbefale våre medlemmer, sier Hovind.