Creo og KS skal forhandle om lønn i Den kulturelle skolesekken ⋆ Kontekst

Creo og KS skal forhandle om lønn i Den kulturelle skolesekken

Fredag møtes Creo og KS for å forhandle om lønn i Den kulturelle skolesekken (DKS).

For en måned siden sendte Creo krav til KS om at de to partene skulle sette seg til forhandlingsbordet for å forhandle om lønn i Den Kulturelle Skolesekken. Nå blir det altså slike forhandlinger.

– Vi går til møtet med optimisme, og regner med at KS møter oss med gode hensikter, sier Creo-leder Hans Ole Rian. Han møter delegasjonen fra KS sammen med forbundssekretær Tore Walmsnæss.

KS er kommunenes og fylkenes interesseorganisasjon. Nå, når Kulturtanken organiserer selve programmeringen av skolesekken, er det KS som kan forhandle landsomfattende lønnsbestemmelser for kunstnere som jobber for den Kulturelle skolesekken.

Les også: Nekter å jobbe for Skolesekken uten lønnsavtale

– Også kunstnerne fortjener trygghet

I 2018 forhandla Creo og KS fram satser for kunstnere som jobber som oppdragstakere i skolesekken, og siden har Creo hatt til hensikt å få til en avtale for å gjøre det mulig å jobbe for skolesekken som lønnsmottaker.

I november krevde Creo derfor en såkalt «sentral forbundsvis særavtale». Det er allerede en tariffavtale mellom LO (og dermed Creo) og KS, men den er umulig å bruke for turnerende kunstnere. Avtalen Creo har krevd inneholder dagsatser, bestemmelser om betalt ved sjukdom og en rekke andre rettigheter som arbeidstakere har i det offentlige.

– Også kunstnere som jobber for Skolesekken fortjener så mye trygghet som mulig i jobben. Det offentlige skal ikke være dårligst i klassen til å ta vare på dem som gir landets skolebarn gode kulturopplevelser, sier Rian.

Les også:Legg ned Kulturtanken og etabler DKS Norge

Minimum møte

Når KS og Creo nå møtes, betyr det minimum at partene møtes over forhandlingsbordet. KS kan fortsatt nekte å inngå noen avtale. I så fall kan Creo bringe saken inn for en nemnd, som skal bestå av en representant fra hver av partene og én nøytral part.

Bakgrunn

Da Rikskonsertene ble nedlagt i 2016 og Kulturtanken ble opprettet, var planen at Kulturtanken skulle forvalte og ha ansvar for hele DKS-ordninga. Da det ble klart at Kulturtanken formelt ikke kunne ha arbeidsgiveransvar eller annet forhandlingsansvar, og at dette måtte ivaretas av fylkeskommunene, levde kunstnerne som står for innholdet i skolesekken i et avtalemessig limbo i to år, uten mulighet for å forhandle og uten felles avtalevilkår for hele landet.

Våren 2018 kom en avtale om honorering av oppdragstakere på plass.

Nå blir det forhandlet om en avtale for å gjøre det mulig å turnere som lønnsmottaker i skolesekken, slik det var mulig under Rikskonsertene.