Creo: Minstesatsene for frilansere justeres opp ⋆ Kontekst
Penger i kassa: Creos nye satser for frilansere økes med 3,1 prosent fra første mai.
Penger i kassa: Creos nye satser for frilansere økes med 3,1 prosent fra første mai. Foto: iStock/illustrasjon

Creo: Minstesatsene for frilansere justeres opp

Fra 1. mai 2021 økes alle Creos anbefalte minstesatser for næringsdrivende med 3,1 prosent.

Da Creo lanserte minstesatsene for frilansere for en del år siden var det mange som mente at det var urealistiske summer. Men erfaringer har vist at en minstesats kan brukes som utgangspunkt for avtalesetting og har slik sett fungert etter hensikten. Økningen tilsvarer beregnet gjennomsnittlig årslønnsvekst i Norge 2019-20, slik den i mars ble kunngjort av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

De nye satsene brukes for oppdrag som finner sted etter 1. mai, og hvor avtale ennå ikke er inngått. For allerede inngåtte avtaler brukes de gamle satsene, selv om oppdraget finner sted etter 1. mai, står det i en pressemelding fra Creo.

Minstesatsene

Og for ordens skyld, her er satsene:

Studio fonogram

Min. 1 315 per time; min. 3 timer

Konsert

Min. 4 850 per konsert per musiker

Prøve som innkalles av oppdragsgiver/konsertarrangør

3 635 for prøve opptil 3 timer

805 per påbegynt time ut over 3

Øving (preproduksjon/ferdigstilling av prosjekt)

485 per time

Administrativt arbeid i tilknytning til prosjekt

485 per time

Seminarer

Min. 855 per time

Hel dag (inntil 6 timer) 5 135

Kirkelige handlinger

Standardrepertoar: Min. 2 310

Tillegg for særskilt innstudering: Min. 655 per time

Konsertteknikere

Min. 4 615 per tekniker per arbeidsdag inntil 10 timer

Inspisienter og produsenter

Møtegodtgjørelse inntil 3 timer: Min. 1 690

Dagsgasje inntil 10 timer: Min. 5 620

Ukegasje: Min. 19 995–28 085

Scenografer, kostyme-, figur og maskedesignere, lys-, video- og lyddesignere

Møtegodtgjørelse inntil 3 timer: Min. 1 635

Timegasje: Min. 1 405 per time, min. 3 timer

Dagsgasje inntil 8 timer: Min. 5 620

Ukegasje: Min. 25 285

Les også om krisepakken til frilansere