Creo-medlem vant mot Nav ⋆ Kontekst
Notis

Creo-medlem vant mot Nav

Creo har fått medhold i at Nav har opptrådt uaktsomt ved å gi et Creo-medlem mangelfull veiledning.

– Det er godt å se at Nav har tatt til fornuft og innrømmer at de har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt i denne saken, sier forbundsadvokat i Creo, Ingvild Andrea Tellmann til Creos nettsider.

Creo krevde erstatnings fra Nav for det tap medlemmet var påført som følge av mangler ved Navs elektroniske systemer, manglende veiledning, samt villedende informasjon på nettsiden deres.

Nav klageinstans har nå gitt Creo medhold i dette og utbetaler erstatningen til medlemmet. Ifølge nettsidene står det i vedtaket at:

Nav har opptrådt uaktsomt ved å gi mangelfull veiledning om rett til dagpenger og at vilkårene for rett til erstatning er oppfylt i dette tilfellet. Nav er følgelig erstatningsansvarlig for tapte dagpenger.